'Groep van 9' beticht Statenvoorzitter van valsheid in geschrifte.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zogeheten groep van 9 Statenleden van de oppositie heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte tegen Statenvoorzitter Humphrey Davelaar (PNP) gedaan voor het 'plegen van valsheid in geschrifte en het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens aan gouverneur Lucille George-Wout'.

davelaar
Davelaar heeft volgens de groep bij de gouverneur doen voorkomen alsof de geloofsbrieven van de zeven Statenleden die vorige week zijn beëdigd door de groep van 9 zijn onderzocht en goedgekeurd. Ook zou hij hebben doen voorkomen alsof de leden van de groep hadden besloten dat de nieuwe leden tot de Staten toegelaten kunnen worden. ,,De Statenvoorzitter heeft het Hoofdstembureau evenals dat het geval was met de gouverneur, opzettelijk verkeerd ingelicht.” Dat staat in een kopie van de aangifte die de groep naar de media heeft gestuurd.
In een begeleidend schrijven met de titel ‘De dictatuur heeft haar intrede gedaan in de Staten’, schrijft de groep dat de gang van zaken vorige week bij de Staten onderzoek vereist van de Raad van Advies. Eerder had de groep in een brief aan de regering gevraagd om de zaak aan de Raad van Advies voor te leggen. ,,Indien de Raad van Advies geen verklaring afgeeft, dan zullen wij andere wegen bewandelen om te kunnen bewijzen dat de beslissingen, die genomen zijn tijdens de Statenvergadering, illegaal zijn”, aldus de groep van 9 in het begeleidend schrijven.
De leden van de groep - te weten MFK, KdNT, Marilyn Moses namens Movementu Progresivo en onafhankelijk Statenlid Eduard Braam - verklaren in de aangifte dat zij de geloofsbrieven van de nieuwe Statenleden niet hebben onderzocht en ook niet hebben meegedaan aan de besluitvorming erover. ,,Hierdoor is er niet aan de vereiste regels voor het goedkeuren van de geloofsbrieven voldaan”, aldus de indieners van de aangifte.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).