‘Toewerken naar zorgpakket’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dankzij de garantiestelling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de uitbetaling van een ‘klein deel’ van een lening bij de overheid is de bevoorrading van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) genormaliseerd.

thodesehos
,,De betalingen zullen niet altijd gladjes verlopen”, zegt interim financieel-directeur Elvis Thode. ,,Maar we hebben achterstanden kunnen inlopen.” De cijfers over 2016 heeft hij nog niet, maar Thode verwacht dat vorig jaar rond de vier miljoen gulden werd bespaard op de inkoop van materiaal en medicijnen, nadat voor 2015 al een besparing werd genoteerd van 7,5 miljoen gulden in vergelijking met het jaar daarvoor. De totale kosten van het Sehos bedragen 163 miljoen gulden per jaar.
De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Zita Jesus-Leito (PAR), zal op basis van een voorstel van de SVB, het budget voor het komende halfjaar vaststellen. Die periode kan dan worden gebruikt om met alle betrokken partijen toe te werken naar een zorgpakket. Een dergelijk pakket bepaalt wat het ziekenhuis wel en wat niet aan zorg en behandelingen aanbiedt. Want op de oude voet verdergaan, op basis van een vast budget, is geen optie. ,,Dat besef groeit, ook bij de overheid”, zegt algemeen directeur Frank Poen. Door de dynamiek van een ziekenhuis, wordt in een jaar andere en complexere zorg aangeboden dan past binnen een vooraf bepaald budget.
Vorig jaar oktober sprong de SVB bij nadat door een tekort aan materialen electieve operaties moesten worden uitgesteld en de levering van medicijnen in gevaar kwam. In oktober 2015 sloot het Sehos een overeenkomst met de toenmalige regering voor een extra lening van 30 miljoen gulden. Hoeveel daarvan inmiddels is uitgekeerd, wilde de directie niet zeggen, behalve dat het om een ‘klein deel’ ging. Maar in mei vorig jaar had Henri Gerrits, toen nog financieel directeur, het over ‘de eerste 8 miljoen gulden’, waarvan volgens hem vier miljoen gebruikt was om de schulden af te lossen bij leveranciers. Maar ook al gaat het om een klein bedrag, dat heeft toch bijgedragen aan betere onderhandelingen met crediteuren, zegt Poen. ,,We kunnen nu goedkoper inkopen. Het heeft zijn spin-off voor de toekomst: meer vertrouwen van de leveranciers en lagere prijzen.”
De directie zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat net zoals vorig jaar opnames moeten worden stopgezet en operaties uitgesteld omdat er onvoldoende materiaal in voorraad is. ,,Maar veel hangt af van de nieuwe regering”, zegt Poen. ,,Ten eerste moet er anders, of meer, betaald worden. En ten tweede moeten we met elkaar keuzes maken voor een zorgpakket, want we kunnen niet alles doen wat mogelijk is.” Dat is een zware beslissing die de Sehos-directie niet alleen kan nemen. ,,Die keuze moet op Landsniveau gemaakt worden”, zegt medisch directeur Franke Scheper, ,,door alle stakeholders samen, maar in ieder geval niet aan het bed van de patiënt.” Uitgangspunt is een veiligere en beter betaalbare zorg. Scheper: ,,De basiszorg en acute zorg zullen we hier altijd blijven bieden, maar voor bepaalde behandelingen die te duur zijn of hier heel weinig voorkomen, kan het verstandiger zijn om afspraken in het buitenland te maken.” Het komende halfjaar wil de Sehos-directie in kaart brengen welke zorg buiten de bestaande regeling valt en waarvoor meer geld nodig is. Poen: ,,Het gaat erom dat we een balans vinden, zodat we op medisch verantwoorde en betaalbare wijze zorg kunnen blijven leveren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).