Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) heeft het adviesbureau Berenschot laten weten per 1 januari 2017 niet langer bevoegd te zijn om het HNO-project, het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda, uit te voeren.


HNODat is het resultaat van een hoogopgelopen conflict tussen beide partijen. Berenschot op haar beurt heeft aangegeven dat er geen reden is op grond waarvan de volmacht zou zijn komen te vervallen, en zet de werkzaamheden gewoon voort. Zo weet het Antilliaans Dagblad.
Met deze situatie wordt de kersverse regering-Koeiman, en ook de nieuwe minister van Gezondheid, Zita Jesus-Leito (PAR), geconfronteerd. Deze zal vermoedelijk vooral het recente, vooralsnog vertrouwelijke, oordeel van de evaluatie door VK Architects van het HNO-project laten meewegen in de besluitvorming over hoe nu verder.
De vraag is vooral wie (hoofd)verantwoordelijk moet worden gehouden voor de vertraging van ruim een jaar en de budgetoverschrijding.
In een advertentie elders in deze krant laat Sona weten dat Berenschot met ingang van het nieuwe jaar ‘niet langer gemachtigd is om als uitvoeringsorganisatie van Sona op te treden’. Als reden wordt opgegeven dat conform de overeenkomst van 2013 het ziekenhuisproject voor de Curaçaose bevolking per 1 januari 2017 gereed zou zijn.
,,Het ziekenhuis is nog niet klaar. Ter voorkoming van onnodige meerkosten en/of claims heeft Sona besloten de uitvoeringswerkzaamheden en het contractbeheer zelf voort te zetten.”
De ‘ontheffingsbrief’ is van vrijdag 30 december. Sona is niet bereid en niet in staat meerwerk of schadevergoeding aan Berenschot te betalen voor de uitloop van het project tot 2018. En Berenschot wil niet zonder verdere meerkosten het afronden van HNO voor haar rekening nemen.
Het antwoord volgde snel: op zaterdag 31 december. Berenschot houdt Sona aan de managementovereenkomst die ‘is aangegaan voor de duur van het project’. Het adviesbureau dat is ingehuurd door de uitvoering van HNO neemt geen genoegen met ontheffing van de volmacht. In het geval Sona toch doorzet, zal Sona aansprakelijk worden gesteld, aldus Berenschot.
Bij Sona zitten Reginaldo Doran en Tonnie Rossen in het bestuur en zijn Richard Hart en Mike Alexander commissarissen. Berenschot Groep wordt vertegenwoordigd door voorzitter Theo Camps. Luc Steenhorst is de afgelopen jaren het gezicht geweest voor Berenschot op Curaçao.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).