Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), heeft plannen om de verkeersproblemen aan de Caracasbaaiweg en omgeving, Brakkeput en Jan Thiel, op te lossen, maar ook bij de Santa Rosaweg, Rooseveltweg, Winston Churchillweg en de Jan Noorduynweg.


Verkeersdrukte,,De ontwikkelingen in deze gebieden zijn danig gegroeid, waarbij commerciële en woonfuncties explosief zijn gestegen, waardoor er een enorme druk is komen te staan op de infrastructuur met het gevolg dat op bepaalde tijden van de dag sprake is van congestie. Oplossingen dienen te worden bedacht om zo het verkeersprobleem op te lossen. Samen met onze en buitenlandse experts wordt naar oplossingen gezocht voor de korte, middellange en lange termijn”, aldus de VVRP-minister in schriftelijk antwoord op eerder gestelde Statenvragen over de begroting 2017. Ook Bándabou zal dan verder ontwikkeld worden, door onderhoud aan de Kaminda Popo Rojer en de Weg naar Westpunt, gedeelte Chimie Wacao-Westpunt. Verder komt ook onderhoud van verlichting en beplanting aan de orde op dit gedeelte van het eiland.
Met buitenlandse experts bedoelt Camelia-Römer medewerkers van de United Nations Office for Project Services (Unops), die Curaçao zullen bijstaan in een bredere duurzame ontwikkeling op infrastructureel gebied. ,,De Unops is voornemens in januari 2017 aan te vangen met het lanceren van het zogenaamde Evidence Based Infrastructure Development Framework (EBIDF). Dit is een raamwerk, dat onder andere bestaat uit een tool die overheden in staat stelt de langetermijneffecten en voordelen van de strategische infrastructurele investeringen in kaart te brengen met behulp van een model. Hierdoor kunnen ook de risico’s van dergelijke investeringen gekwantificeerd worden. Dit faciliteert een evenwichtig besluit ten aanzien van het gebruik van de schaarse middelen waar het Land over beschikt. Als aanknopingspunt voor het implementeren van het EBIDF stelt Unops evenwel dat er een langetermijnvisie ontwikkeld moet worden voor de inrichting van het Land”, zo wordt nader uitgelegd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).