Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op dit moment is de kustwacht voor 80 procent bemand, maar als de functiebeschrijvingen begin 2017 door de Landen zijn geformaliseerd is het de bedoeling met werving en selectie tot een bezetting van 90 procent te komen. Dat staat in het jaarplan 2017 van de kustwacht.
kustwachtersGeconstateerd is dat het extern aantrekken van personeel ‘bijzonder traag’ verloopt. ,,Het gaat hier vooral om niet-executief personeel. Verzoeken voor landsbesluiten, waaronder ook deze verzoeken tot indienstneming, worden in een aantal gevallen niet of traag verwerkt, waardoor voor de duur van een half jaar en langer vacatures ontstaan. Deze trage afhandeling en de daaraan gekoppelde, langdurige vacatures beïnvloedt de bedrijfsvoering van de kustwacht”, aldus het jaarplan. Het is om deze reden dat de organisatie soms toch uit noodzaak gebruikmaakt van uitzendkrachten, hoewel dit tegen de eerder gemaakte afspraken is. Het jaarplan: ,,Omdat inhuur via een uitzendbureau significant duurder is, maakt de kustwacht extra kosten die feitelijk niet in de begroting zijn voorzien. Derhalve zal in voorkomende gevallen, waarbij een redelijke termijn wordt overschreden, worden onderzocht of en hoe de kustwacht de meerkosten van het inschakelen van een uitzendbureau kan verrekenen met het betreffende Land.”
Optimistisch is de kustwacht overigens over de instroom van lokale technische krachten. ,,Veel in het buitenland studerende, lokale kandidaten hebben hun interesse in de kustwacht getoond. Ook hier geldt dat zij-instroom alleen effectief is als het betreffende land meewerkt aan een aanstelling. Het voornemen voor 2017 is om enkele van deze potentiële kandidaten stage te laten lopen bij de kustwacht”, aldus de organisatie.
Overigens is het beleid van de organisatie om eerst intern vacatures te vullen. Wanneer intern binnen de kustwacht geen geschikte kandidaten worden gevonden, zal de vacaturestelling worden geplaatst binnen de overheid van het betreffende Land. Wanneer ook dat niet het gewenste resultaat oplevert, zal de vacature op de externe arbeidsmarkt worden gepubliceerd, zo wordt uitgelegd. Dat geldt ook voor de aanstelling van een nieuwe plaatsvervangend directeur kustwacht. Hierover staat in het jaarplan: ,,In verband met het aflopen van zijn contract zal in 2017 een nieuwe plaatsvervangend directeur kustwacht worden aangetrokken. De werving en selectie is in het laatste kwartaal van 2016 in gang gezet.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).