Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Eugene Rhuggenaath (PAR), wil de ‘creatieve economie’ in 2017 stimuleren en als onderdeel hiervan wordt komend jaar een nieuwe sector gestimuleerd, namelijk de filmindustrie.
filmindustrieIn schriftelijk antwoord op Statenvragen stelt de minister: ,,In een ‘fact finding mission’ zijn er concrete stappen geïdentificeerd waarop de overheid deze sector kan faciliteren. Er zal binnenkort een ‘film commissioner’ voor Curaçao worden aangesteld met een filmoffice en een ministerieel kernteam om de filmproductieaanvragen te coördineren en te faciliteren. In 2017 zal gewerkt worden aan een ‘incentive package’ dat het aantrekkelijker maakt om op Curaçao te komen filmen. Er zijn contacten gelegd met filmmakers in Amerika en Europa. Om de ontwikkeling van de filmsector te versterken, wordt er een haalbaarheidsstudie voor een filmstudio verricht door de Curaçao Investment & Export promotion Agency (Cinex) met het doel om investeerders in deze sector aan te trekken. Daarnaast is er een TNE-school voor film en animaties geïnteresseerd om zich op Curaçao te vestigen.”
Meer algemeen legt de MEO-minister uit dat er in 2017 een pilotproject gestart wordt onder de titel ‘Creative Curaçao’. Hier is een bedrag van ruim een ton voor gereserveerd op de begroting 2017. Dit bedrag is voor ‘incentives voor bevorderen van creatieve en culturele activiteiten’, zo wordt uitgelegd. En verder: ,,Het gaat hierbij nog niet om concrete evenementen die georganiseerd worden, maar om het opzetten van incentives die bedrijven in de creatieve sector helpen om zich te professionaliseren en hun producten te innoveren zodat deze bedrijven kunnen groeien en meer werkgelegenheid kunnen creëren, voornamelijk voor jongeren.” Als voorbeeld wordt het concrete project van dit jaar genoemd, te weten ‘Creative Scharloo City’ waar gewerkt wordt aan het centraliseren van vele vormen van creativiteit, zoals beeldende kunst en muziek in Scharloo.
Er worden voor het komende jaar criteria opgesteld om in aanmerking te kunnen komen voor een incentive. De creatieve economie wordt breed behandeld, zo verzekert de minister, die uitlegt dat naast arts & craft ook bijvoorbeeld muziek, theater, film, dans, beeldende kunst en webdesign hieronder vallen. ,,Vanuit economisch oogpunt gaat het om het activeren van de creatieve sector met het oog op het kunnen exporteren van deze producten. Bij een succesvolle uitvoering is het de intentie om het budget gefaseerd te verhogen”, zo staat in het schriftelijke antwoord.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).