Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politieke partijen MAN, PAR, PNP en PS hebben het regeerakkoord voor het kabinet-Koeiman gistermiddag op Bándabou getekend. Hiermee wil de nieuwe regering het signaal afgeven dat het westelijk deel van het eiland definitief de aandacht van het kabinet krijgt. Beoogd premier Hensley Koeiman omschreef het gebeuren als historisch.


kabinetIn de toespraak verwees de politiek leider van MAN naar de geschiedenis van dit deel van het eiland: ,,De vrijheidsstrijd van de slaven is gepaard gegaan met bloed, zweet en tranen”, aldus de beoogde premier. Koeiman verklaarde dat de voormalige Antilliaanse premier Don Martina, een van de grondleggers van MAN, net als de premier in spé van Bándabou afkomstig is. Het moet nu afgelopen zijn met beloftes die niet worden nagekomen voor dit deel van het eiland, zo verklaarde hij. ,,Bándabou maakt deel uit van Curaçao. Het land heeft veel potentieel, het is aan alle burgers de taak om ervoor te zorgen dat het potentieel maximaal wordt benut.”
In de toespraak zei Koeiman ook dat het kabinet het vertrouwen in de politiek moet herstellen. De rust moet onder het volk terugkeren en de sociale rechtvaardigheid moet gerealiseerd worden. ,,Als er vertrouwen heerst, kan de economie ook groeien”, aldus de leider, die schetste dat het volk ook een bijdrage moet leveren. ,,Het volk heeft de toekomst in handen”, zo zei hij. De nieuwe premier benadrukte dat Curaçao op sportief, artistiek en wetenschappelijk gebied veel talenten heeft. Tot slot zei de leider erop te rekenen dat er, samen met de inzet van het volk, grote dingen bereikt kunnen worden. Koeiman sprak de hoop uit dat God Curaçao blijft zegenen.
Formateur Kenneth Gijsbertha (MAN) omschreef in zijn inleiding het akkoord als het document dat burgers en de media kunnen gebruiken om de bestuurders ter verantwoording te roepen. De formateur leverde ook bedekte kritiek op de berichten die er tijdens de formatie de ronde deden. In die tijd telde Curaçao 149.999 formateurs, aldus Gijsbertha. Die vervolgens liet weten dat de laatste gegevens van de screening nu binnen zijn en dat hij vandaag met de kandidaat-ministers afzonderlijk spreekt.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).