Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In de eerste drie kwartaal van dit jaar heeft een daling plaatsgevonden van het olietankervervoer en een lichte stijging van het vrachtschepenverkeer. Ook in de aan- en afvoer van containers in de haven valt dit jaar een stijging waar te nemen ten opzichte van vorig jaar.
vrachtschepenDat heeft Humberto de Castro, de directeur van Curaçao Ports Authority (CPA) bekendgemaakt bij de jaarlijkse ‘Port Networking Happy Hour’. ,,Dit is een positief teken voor onze economie”, zo vertelde De Castro. Bij dit evenement is samen met alle exploitanten in de haven teruggeblikt op het afgelopen jaar en van gedachten gewisseld over de plannen voor de haven voor het komende jaar.
De CPA-directeur vertelde dat het overheidsbedrijf dit jaar een aantal belangrijke mijlpalen heeft behaald. Zo werd onder andere de concessieovereenkomst met Curaçao Port Services (CPS) genoemd. Met deze nieuwe overeenkomst heeft CPS op zich genomen om 50 miljoen gulden te investeren, hetgeen onder meer de aanschaf van twee nieuwe containerkranen binnen twee jaar inhoudt, alsook het herstel van de kades.
,,CPA heeft inmiddels met CPS om de tafel gezeten om concreet uitvoering te geven aan de wederzijdse verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder het bestellen van de kranen en de reparatie van de kades door CPS”, aldus CPA.
Andere mijlpalen die zijn genoemd, zijn het vergunningsproces dat is afgerond en de leningsovereenkomst die met het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) is getekend met betrekking tot de bouw van de tweede megapier en de vernieuwing van 300 meter van de kadewand van de Motetwerf. Tezamen met de investering van CPS en de investering in de tweede megapier, wordt hiermee in totaal 135 miljoen gulden geïnvesteerd in de haven ter verbetering van de infrastructuur.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).