Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nu Sentro Pro Arte (SPA) afgebrand is, wil dat nog niet zeggen dat het bouwen van een theater op die plek uitgesloten is. Dat kan opgemaakt worden uit uitlatingen van de demissionaire minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Irene Dick (PS), vorige week bij de begrotingsbehandeling in de Staten. sentroproarteOp de begroting van 2017 staat een bedrag van 2,2 miljoen gulden gereserveerd op de kapitaaldienst voor SPA. Dick in de Staten: ,,Er vindt op dit moment een re-evaluatie plaats van Sentro Pro Arte. Er is een plan gepresenteerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) om een nieuw SPA te bouwen volgens het public-private partnership (PPP)-systeem.” Navraag bij APC leert dat er inderdaad gesprekken hebben plaatsgevonden, maar dat op dit moment het overleg hierover gestaakt is. Op dit moment huurt APC de parkeerplaats van SPA.
De laatste architect die nog met SPA bezig is geweest, Dito Abbad van PlanD2, bevestigt dat het bureau is gevraagd door APC om advies te geven over de staat van het gebouw na de brand. Abbad legt uit dat er twee mogelijkheden zijn. Ten eerste zou onderzocht kunnen worden wat er mogelijk nog in stand kan worden gehouden, ook nu nog, na de brand. Een tweede optie is om wat er nu staat te slopen en een nieuw theater te bouwen. Deze laatste mogelijkheid is sneller en goedkoper. Abbad: ,,Er is al geld beschikbaar gesteld voor SPA, en er wordt al 16 jaar gediscussieerd over een nationaal theater in de binnenstad. Toen SPA nog niet afgebrand was, was de gedachte om er een multifunctioneel gebouw van te maken waar ook bijvoorbeeld conferenties konden plaatsvinden. SPA zou dan kunnen functioneren als theater en multifunctioneel gebouw náást nog een nationaal theater in de binnenstad. Deze gedachte hoeft, nu SPA afgebrand is, volgens Abbad nog steeds niet losgelaten te worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).