Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel er op de begroting van 2017 voor de University of Curaçao (UoC) een bedrag van 2,2 miljoen gulden subsidie lager is opgenomen, namelijk 15,3 miljoen in plaats van de 17,5 miljoen gulden die in 2016 uitbetaald werd, houdt de regering een kleine slag om de arm in een voetnoot bij de begroting.

UoC
In die voetnoot staat: ,,Met de UoC is in samenwerking met het ministerie van Financiën een gezamenlijk advies, een saneringsplan, opgesteld waarin is aangegeven hoe de schuldenproblematiek van de UoC (grotendeels afdrachten aan overheidsentiteiten) zal worden opgelost. Afhankelijk van de afspraken tussen het ministerie van OWCS en het ministerie van Financiën zal het subsidiebedrag van de UoC aangepast moeten worden.”
Op de begroting van 2016 staat onder de kop ‘Bijzonder Hoger Onderwijs’ een bedrag van 17,5 miljoen gulden begroot. Het gaat hier om subsidie voor de University of Curaçao (UoC). Op de begroting 2017 staat een bedrag van 15,3 miljoen gulden vermeld, een korting van 2,2 miljoen gulden. De demissionaire minister van Onderwijs, Irene Dick (PS) heeft tijdens de begrotingsbehandeling vorige week in de Staten geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag waarom dit bedrag lager is uitgevallen. Althans, het antwoord dat zij gegeven heeft klopt niet volgens de rector magnificus (RM), Francis de Lanoy.
Dick heeft in de Staten aangegeven dat er 2,2 miljoen gulden extra was betaald in 2016, een incidentele financiering via de kapitaaldienst voor de bouw van een laboratorium op de UoC. De Lanoy stelt dat deze informatie niet klopt: ,,Er is in 2015 4,2 miljoen gulden van de kapitaaldienst gehaald voor de bouw van een laboratorium voor de Technische Faculteit. Dit project is op dit moment in uitvoering. Maar waar de geruchten nu over gaan is dat er 2,2 miljoen gulden minder begroot staat op de gewone dienst. De subsidie zou dan 15,3 miljoen gulden worden.”
De Lanoy spreekt van geruchten maar de cijfers staan gewoon op de begrotingen, zo heeft <I>het Antilliaans Dagblad<I> nagetrokken. Ook heeft Dick aangegeven dat ze met de UoC bezig is met een saneringsplan. Volgens de RM gaat het hier vooral om besprekingen over de opgelopen schulden die de UoC heeft. Maar volgens hem moet er daarnaast gewerkt moeten worden aan een bekostigingsmodel waarbij de UoC structureel correct gefinancierd wordt conform de begroting van de universiteit.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).