Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het onderwijs moet zich heroriënteren en daarvoor moet een investeringsfonds opgericht worden. koeiman,,De herinrichting van het onderwijs is voor de nieuwe MAN-regering topprioriteit. Er zal een nationale dialoog over gevoerd worden, de onderwijsraad moet officieel worden ingesteld, er moet serieuze aandacht zijn voor ouderorganisaties en de juridische positie van leerkrachten moet verbeteren”, zo heeft Hensley Koeiman (MAN) op de Dag van het Onderwijs afgelopen week naar voren gebracht. De partij zal straks ook de minister van Onderwijs leveren in de persoon van Elsa Rozendal. Het is de politieke partij MAN geweest die 34 jaar geleden 1 december uitriep tot Dag van het Onderwijs. ,,Op deze dag wordt niet alleen aandacht besteed aan iedereen die met onderwijs te maken heeft - leerkrachten, leerlingen en ouders - maar op deze dag wordt ook stilgestaan bij het belang van onderwijs”, zo speechte Koeiman. ,,Het is vandaag ook een feestdag voor onderwijsvakbond Sitek, die haar 45e verjaardag viert.” En als er dan toch teruggeblikt wordt, stelt Koeiman dat 33 jaar geleden de MAN, belast met de onderwijsportefeuille, koos voor specifieke aandacht voor het Papiaments in het onderwijs. ,,Het was de start van bewustwording en van emancipatie, wat uiteindelijk heeft geleid tot invoering van het Papiaments in het onderwijs”, aldus de beoogde premier.
,,Rozendal heeft de zware taak het onderwijs uit een crisis te halen”, zo meent Koeiman. ,,En zoals ik al eerder in de Staten naar voren heb gebracht: noch minister Dick, noch minister Mager, noch minister Lang, noch minister Kort, noch minister Wit, noch minister Zwart kunnen de onderwijsproblemen oplossen. De enige oplossing is om de methode van inclusie te gebruiken. Er moet een nationale dialoog over onderwijs komen. We moeten samen werken aan een totale re-oriëntatie van ons onderwijssysteem. Dat wordt de prioriteit van de regering. Onderwijs moet een nationale kwestie worden. De leerling van de toekomst is er eentje die op eigen benen kan staan, die geëmancipeerd is, patriottistisch, creatief, sociaal, verantwoordelijk, kritisch, menselijk, zelfredzaam en met een hoog gevoel van eigenwaarde. En om dit laatste te bereiken moet het onderwijs gebalanceerd zijn, waar creativiteit samengaat met de cognitieve kennersverrijking en waar het ontwikkelen van eigen talenten voldoende aandacht krijgt.” Koeiman vervolgt: ,,De basis ligt er al met alle stakeholders in het onderwijsveld. En de tijd is rijp voor actieve deelname in de Onderwijsraad (‘Konseho di Enseñansa’), zoals al in de wet wordt voorgeschreven. Deze onderwijsraad moet de regering van advies dienen. We pleiten ook voor het versterken van het platform van ouders. We gaan uitvoering geven aan het door de Raad van Ministers (RvM) aangenomen plan op 3 februari 2016 getiteld ‘Building on strengths’ waarin onderwijs als ‘top priority’ wordt bestempeld. Vervolgens is in de RvM op 10 augustus van dit jaar het ‘onderwijsconvenant arbeidsomstandigheden’ aangenomen en is een overeenkomst gesloten met vakbond Sitek. Er moet een traject gestart worden om de achterstand in de juridische positie van leerkrachten tegen te gaan.”
En voor de re-oriëntatie moet een investeringsfonds komen. Het woord is aan de Staten om dit fonds op te richten waarmee de Staten kunnen aantonen ook onderwijs prioriteit te geven. Maar tegelijkertijd stel ik dat gebrek aan geld geen reden kan zijn het onderwijs niet te hervormen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).