Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) heeft vorige week vrijdag de sociale partners - die samen deel uitmaken van het Nationaal Dialoog-platform ‘Kòrsou ta Avansá’ - geïnformeerd over de Heads of Agreement (HoA) die de Curaçaose regering en Refineria di Kòrsou met het Chinese staatsoliebedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE) heeft getekend.

mdpt
Het doel van het akkoord met GZE is om te investeren in de modernisering en upgrade van de Isla-raffinaderij en Curaçao Refinery Utilities (CRU) waardoor deze aan de hoogste internationale milieueisen kunnen voldoen. GZE zal de raffinaderij en CRU - terwijl deze eigendom van Refineria di Kòrsou (RdK) blijven - voor een periode van veertig jaar huren en opereren. Binnen een jaar moet er een definitief akkoord op tafel liggen waarin alle details zijn opgenomen.
In november 2013 heeft de regering van Curaçao het MDPT de opdracht gegeven een strategische partner voor de raffinaderij te zoeken die de negatieve impact op het milieu drastisch kan verlagen en die er tevens voor kan zorgen dat de raffinaderij een economische bijdrage blijft leveren aan het eiland. In 2014 en 2015 heeft het MDPT in dit kader een voortgangsrapportage van zijn werkzaamheden aan het tripartiete platform - waarin de regering, de commercie en de vakbonden van Curaçao worden vertegenwoordigd - gepresenteerd. Afgelopen vrijdag volgde de meest recente bijeenkomst waarin de partners over de Heads of Agreement zijn geïnformeerd.
,,In de afgelopen drie jaren is er veel werk verzet”, zo laat het MDPT weten. ,,In 2014 is besloten natuurlijk gas (LNG) als nieuwe brandstof voor de raffinaderij en CRU te gebruiken, hetgeen een vermindering van ongeveer 80 procent van de uitstoot zou kunnen betekenen. In 2015 is besloten een gasterminal bij Bullenbaai te bouwen. Bovendien zijn gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerde partijen over de financiering van de modernisering van de raffinaderij en de constructie van de terminal”, zo vat het MDPT zijn werkzaamheden samen. ,,In 2016 hebben we verder gezocht naar strategische partners en is het gelukt om eerst een Memorandum of Understanding en vervolgens een Heads of Agreement met het bedrijf Guangdong Zhenrong Energy Co. Ltd. te tekenen.”
Naast de informatiebijeenkomsten met de sociale partners die deel uitmaken van Kòrsou ta Avansá, heeft het MDPT over de jaren ook gesprekken gevoerd met de directie en werknemers van de raffinaderij, evenals de aannemers die op het Isla-terrein werkzaam zijn, inwoners van Wishi, Marchena en Blue Bay, Curaçao Bankers Association (CBA), de Kamer van Koophandel, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, directie en Raad van Commissarissen van overheidsbedrijven, JCI IOBA en leden van de Curaçaose Aannemersvereniging.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).