Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten moeten haast maken met een tweetal wetsontwerpen, die van groot belang zijn voor Curaçao als centrum van internationale financiële diensten, goed voor 15 procent van de Curaçaose economie.

jardim
Dit heeft demissionair minister van Financiën José Jardim nu bij twee gelegenheden aan het parlement laten weten; vrijdag aan het einde van het Statendebat over Insel Air en ook schriftelijk aan parlementsvoorzitter Humphrey Davelaar (PNP).
Vooral wat betreft de internationale financiële dienstverlening staat de reputatie van Curaçao op het spel. Want een van de wetsontwerpen regelt de opschoning van de bestanden bij de Kamer van Koophandel (KvK) en is van belang voor het verkrijgen van de ‘largely compliant’-kwalificatie bij de zogeheten ‘Peer 2 Review’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Curaçao is als lid van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes eerder aangemerkt als ‘partially compliant’. In de overtuiging dat deze kwalificatie ‘geen recht doet aan de Curaçaose jurisdictie’ is door Jardim het proces ingezet om een vervroegde herevaluatie te verkrijgen.
,,Het behalen van de ‘largely compliant’-kwalificatie is van groot belang om van zwarte lijsten van andere landen af te komen en tevens om niet langer op zwarte lijsten geplaatst te worden. Met name de dreiging van een eventuele opname van Curaçao op de zwarte lijst van de Europese Unie (EU), illustreert het belang van een goed verloop van de herevaluatie door de OESO,” aldus Jardim via de Statenvoorzitter aan de 21 leden van het parlement.
De ontwerp-Landsverordening ontbinding rechtspersonen door de KvK is al bij de Staten ingediend, maar het wachten is nu op behandeling door het parlement. Het is belangrijk voor het behalen van de kwalificatie ‘largely compliant’, met name omdat de herevaluatie nog dit jaar - in 2016 - van start gaat.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).