Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is zeker veertig miljoen gulden nodig om de Curaçaose dammen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Het eiland moet deze miljoenen aanvragen bij het EU-fonds Horizon 2020.
dammenDat zegt oud-MAN-politicus Don Martina in gesprek met deze krant, naar aanleiding van de hevige regens op Bándabou afgelopen weekend, waarbij de dammen het ternauwernood hielden. Voor de constructie van geheel nieuwe dammen, die het regenwater opvangen en voorkomen dat het naar zee stroomt, is op basis van de berekeningen van Nederlandse ingenieurs zeker honderd miljoen gulden nodig, aldus Martina.
De 81-jarige oud-politicus zegt dat de dammen op Curaçao in deplorabele staat zijn, maar hij is ook van mening dat minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) goede stappen heeft gezet met de commissie watermanagement, waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Deze commissie doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een meerjarig en breed georiënteerd watermanagementplan, inclusief thema’s als riolering en hergebruik van afvalwater.
Het lijkt uitgesloten dat de komende regering 40 miljoen gulden uittrekt voor het herstel van dammen, hierbij in overweging nemend dat de uitvoering van het gehele watermanagementplan 31 miljoen zou gaan kosten. Martina beaamt dat het geld alhier niet beschikbaar is, maar Curaçao zou volgens hem moeten aankloppen bij het fonds Horizon 2020 van de Europese Unie, dat een budget heeft van 80 miljard euro voor innovatieve projecten wereldwijd.
Voor dit jaar had de regering 50.000 gulden ter beschikking gesteld voor herstel en onderhoud van de in totaal 1.290 dammen die het eiland rijk is. Voor dit geld zijn onder andere twee dammen bij Jan Kok en Sta Rosa gerepareerd en is er op andere plaatsen vuilnis en begroeiing verwijderd, aldus Martha Pinedo, de ambtenaar belast met het dammenbeleid bij de afdeling Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
Ze stelt dat er na september niet meer aan de dammen gewerkt kan worden, omdat de regentijd de werkzaamheden bemoeilijkt. ,,De machines blijven in de modder steken en er is het gevaar dat er nieuwe schade aan de fragiele constructies wordt aangericht.”
Afgelopen zaterdag brak bij hevige regens de dam bij Lagun door, waardoor het regenwater grote delen van het strand de zee inspoelde. Volgens Pinedo was de dam oud en zwak, en waren er sinds 2006 geen herstelwerkzaamheden meer aan geweest. ,,Eigenlijk kun je niet spreken van een dam, en deze is ook niet als zodanig geregistreerd bij ons, maar het was meer een muur die het regenwater in goede banen richting zee leidde.” Het herstellen van de constructie zal in ieder geval dit jaar niet meer gebeuren, want met het vergunningenproces en het inhuren van een aannemer zal volgens Pinedo enige tijd overheen gaan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.