Willemstad - De Nederlandse Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert brengt deze dagen een werkbezoek aan Curaçao en Bonaire, waarbij ze zich door middel van gesprekken en troepeninspecties op marinebasis Parera en marinekazerne Suffisant op de hoogte laat brengen van het reilen en zeilen van de diverse defensieonderdelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.


defensieIn een gesprek na afloop met deze krant bevestigt Hennis-Plasschaert de blijvende militaire aanwezigheid op de eilanden. ,,Zolang wij samen in het Koninkrijk zijn heb ik hier de verantwoordelijkheid. Dus onze aanwezigheid wordt zeker niet minder. We leven in een wereld vol onzekerheden en die spelen zich niet alleen in de Europese Unie af, maar ook in dit deel van de wereld. Onze militaire aanwezigheid hier is een soort basisverzekering ten behoeve van de veiligheid van het Koninkrijk, dus ik vind het van groot belang dat we hier blijven.”
Op de vraag welk prijskaartje hieraan hangt voor de Rijksbegroting moet ze het antwoord schuldig blijven. Hennis-Plasschaert legt uit: ,,Het bedrag dat is gereserveerd voor Defensie in het Caribische Deel van het Koninkrijk is niet zo eenvoudig op te sommen. Er staat een deel op de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een deel op Defensie, en een deel is verwerkt in Commando Zeestrijdkrachten, dus er is geen pasklaar bedrag te noemen. Immers we zitten hier niet alleen met de Koninklijke marine, maar ook met de marechaussee en met de landmacht. Daarbij is er ook geld gereserveerd voor de Kustwacht Caribisch gebied in begrotingen van meerdere departementen.”
Met grote stelligheid zegt Hennis-Plasschaert dat er niet zal worden beknibbeld zoals in het recente verleden. ,,Zéker niet, want er komt geld bij voor Defensie. Ik heb de afgelopen jaren hard geknokt om de defensiebegroting verder op orde te brengen. We zijn er nog niet maar er is wel fors geld aan de defensiebegroting toegevoegd. Dat is ook nodig. Komende jaren zullen ook nieuwe investeringsimpulsen nodig zijn dus er zal zeker niet beknibbeld gaan worden. Dat blijkt ook uit het feit dat er voor de kustwacht flink geïnvesteerd is in de vervanging van de SuperRhibs. Vanaf medio 2017 komen er twaalf nieuwe ‘metal sharks’ in de vaart, snelle boten die worden verdeeld over drie eilanden. Dat zijn er twee meer dan de huidige SuperRhibs.”
,,We beschouwen de kustwacht als een cruciale partner en dat meen ik echt. De kustwacht wordt soms onderbelicht, maar is waanzinnig belangrijk in de hele keten van rechtshandhaving, ook voor Curaçao. Ik vind aandacht voor het reilen en zeilen en het op orde hebben van de kustwacht enorm belangrijk. Ik heb me daar afgelopen zomer ook heel druk om gemaakt omdat we in verband met de koersproblematiek (de lagere euro ten opzichte van de dollar waardoor de kosten van de kustwacht hoger uitvielen) bijna gedwongen waren om een cutter aan de ketting te leggen. Ik heb me persoonlijk ingezet om te voorkomen dat het zou leiden tot maatregelen voor de kustwacht, want dat kunnen we ons niet veroorloven. Het Koninkrijk niet en ook Curaçao niet. Zeker in een tijd dat we erover moeten waken dat de situatie in buurland Venezuela niet gaat escaleren”, verzekert de minister.
Hennis-Plasschaert laat weten de situatie in Venezuela met aandacht te volgen. ,,Er is een veelheid aan aspecten die we daarvoor in ogenschouw nemen, maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Je hebt de diplomatieke betrekkingen en de gezamenlijke inzet hier op zee. Het lijkt me terecht dat Venezuela onze volle aandacht heeft. Als de situatie daar nog instabieler wordt, dan kan het gevolgen hebben. Maar ik kan daar verder niet over uitweiden. We zijn wakker en alert, laat ik het daarop houden”, aldus de minister.
Dinsdag voerde de Nederlandse Defensieminister gesprekken met de gouverneur, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de Vertegenwoordiging van Nederland, onder andere over de interactie tussen de verschillende onderdelen, de landsbesluiten en het sociale vormingstraject. Gisteren was ze te gast bij de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB) op Curaçao voor de uitreiking van herinneringsmedailles aan militairen van alle rangen die hebben deelgenomen aan het verlenen van noodhulp op Dominica na het passeren van de tropische storm Erika. Een groep van veertien militairen mocht daarvoor de ‘Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen’ uit handen van Hennis-Plasschaert in ontvangst nemen. Een tweede groep van veertien kreeg de ‘Herinneringsmedaille Vredesoperaties’ voor personeel dat is ingezet in de zogenaamde Vessel Protection Detachments. Dit zijn beveiligingsteams van mariniers en verpleegkundigen die meevaren aan boord van schepen, die bij de Afrikaanse kust worden bedreigd door piraterij. Zij ontvingen de medaille uit handen van gouverneur Lucille George-Wout.
Vandaag sluit Hennis-Plasschaert haar werkbezoek af in Bonaire.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).