Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In het geval PdVSA als de huidige huurder en exploitant van de Isla-raffinaderij en de olieterminal niet langer in staat is te voldoen aan de leasevoorwaarden, is het Guangdong Zhenrong Energy (GZE) toegestaan om met PdVSA besprekingen aan te gaan over de voorwaarden om de operatie over te nemen nog vóórdat de lease met PdVSA per 31 december 2019 eindigt.


In dat geval kan GZE uit China rekenen op alle medewerking van het Land Curaçao en overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). Dat blijkt uit de zaterdag ondertekende Heads of Agreement. Hoewel de inhoud hiervan niet is vrijgegeven, lekte eerder een concept van dit toen nog te ondertekenen document uit. Het lijkt reëel aan te nemen dat veel van de artikelen in de HoA ook in het definitieve stuk staan opgenomen.
GZE, dat conform de tot nu toe getekende afspraken de exploitatie van de raffinage- en olie-industrie op Curaçao zal overnemen als het contract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA eindigt, zal alles in het werk stellen om met PdVSA samen te werken. Zo staat eveneens in de HoA. Het gaat dan om operationele zaken zowel vóór als na 31 december 2019. ,,Dit in verband met de langdurige relatie tussen Curaçao en Venezuela.”
Om onmiddellijk in de daaropvolgende alinea aan te geven dat GZE direct mag instappen mocht PdVSA, dat zwaar te lijden heeft onder de financieel-economische en politieke problemen van het buurland, het niet meer kunnen bolwerken. Dit onder het kopje in de Heads of Agreement ‘Early step in rights’; het recht dus om de raffinaderij en de olieopslag- en overslagterminal al in een eerder stadium over te nemen.
PdVSA huurt en exploiteert de Isla en Bullenbaai al sinds medio jaren 80, nadat Shell Curaçao verliet en deze aan de overheid verkocht voor een symbolisch bedrag. De relatie met PdVSA duurt dus al ruim 30 jaar. Met GZE uit China wordt de relatie pas sinds kort opgebouwd. Het is niet bekend hoe lang de besprekingen en onderhandelingen al lopen, maar op 15 september 2016 werd voor het eerst het Memorandum of Understanding (MoU) getekend, gevolgd door de HoA afgelopen zaterdag 19 november.
Het is daarom hoe dan ook een opmerkelijke zinsnede en suggereert dat er duidelijke signalen zijn dat Petroleos de Venezuela SA de grootste moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Daarover verschijnen internationaal dan ook steeds meer publicaties. Maar ook in eigen land.
Zoals deze krant gisteren berichtte, was er afgelopen week beslag gelegd op een zestal afgemeerde schepen die voor PdVSA het transport van ruwe olie en geraffineerde brandstofproducten doen. Het beslag was gelegd door scheepsagent Maduro Holding, die niet langer wenste te wachten op de zeer late betalingen van PdVSA.
Hoewel er afgelopen vrijdag onder druk een oplossing kwam, was en is dit voor velen een teken aan de wand en illustratief voor de situatie waarin de Venezolaanse staatsoliemaatschappij verkeert.

chinees


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).