Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Over een maand, op 17 december 2016, moet duidelijk worden hoe serieus de interesse werkelijk is van Guangdong Zhenrong Energy Co, Ltd (GZE) om de raffinage- en olie(opslag)sector van Curaçao over te nemen en te moderniseren; én of GZE hiervoor over voldoende financiële middelen beschikt.


gzeWant na de ondertekening afgelopen zaterdag 19 november van de zogeheten Heads of Agreement, heeft het Chinese staatsbedrijf 28 dagen de tijd om een Letter of Intent (LOI) te overhandigen van een bank van (internationale) naam om aan te tonen dat GZE financieel solide genoeg is om het miljardenproject op Curaçao op te starten.
Zo staat de Heads of Agreement vol met data en deadlines, waarvan de klok nu echt begint te lopen. En waaruit moet blijken of GZE zich aan de gemaakte afspraken houdt. De eerste is de ‘proof of funds’: heeft de groep genoeg eigen middelen en kan GZE op basis hiervan en van het project voldoende externe middelen (leningen) aantrekken?
De meeste van de overige data zijn vastgesteld voor volgend jaar: 2017. Eén daarvan is 30 april 2017: dan verstrijkt de deadline waarbij GZE uit China een eerste volledige concept van haar technische plan voor het project op Curaçao uit de doeken moeten doen, het zogenoemde Front End Engineering Design (Feed).
Op 30 april volgend jaar moet de belangrijkste partner voor de overname van de huidige door het Venezolaanse staatsbedrijf PdVSA gehuurde en geëxploiteerde Isla-raffinaderij en olieterminal bij Bullenbaai óók een Workforce Development Plan presenteren. Daarin staat centraal dat GZE verantwoordelijk wordt voor het creëren van werkgelegenheid voor met name lokale arbeidskrachten.
De demissionaire en dus vertrekkende regering Whiteman (PS-PAIS-PAR-PNP) zet tevens in op het behoud van de bestaande banen. In het zaterdag door PS-premier Ben Whiteman met GZE ondertekende document - de Heads of Agreement - garanderen de Chinezen het voortbestaan van minimaal 1.200 jobs. En dat lokale professionals deel zullen uitmaken van de GZE-directie op Curaçao.
Werklieden die voor (onder)aannemers op het Isla-terrein werkzaamheden zullen verrichten, krijgen in de toekomst dezelfde betaling en gelijke arbeidsvoorwaarden als degenen die rechtstreeks in dienst zijn van de raffinaderij.
,,Als nieuwe operator bindt GZE zich tevens aan het onderhandelen over de cao met de vakbonden en het investeren in training en beroepsopleidingen”, aldus een persverklaring van de regering naar aanleiding van de ondertekening van de Heads of Agreement.
De échte proef op de som is 15 november 2017. Over een jaar dus. Niet later dan dat of mogelijk al eerder moet er een definitief huurcontract zijn getekend tussen GZE en eigenaar Refineria di Kòrsou (RdK) van Isla aan het Schottegat/Emmastad en de olieterminal bij Bullenbaai. Dan weet Curaçao zeker of er een opvolger is voor de huidige in grote financiële problemen verkerende huurder Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), waarvan het contract per 31 december 2019 afloopt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).