Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verhaal dat de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) constateerde dat er bij het ministerie voor Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn voor miljoenen is gefraudeerd, moet met een berg zout genomen worden. Dat vindt voormalig Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van Pueblo Soberano.

arc
,,In het rapport wordt nergens gesproken over corruptie of malversatie. Het rapport onderzocht alleen of de verschillende ministeries zich aan de geldende procedures hebben gehouden”, aldus Wilsoe aan deze krant. ,,Men heeft het over een instelling die in plaats van 80.000 gulden ruim drie ton heeft ontvangen, maar dat staat nergens in het rapport vermeld.”
Het voormalige Statenlid verklaarde zich nu al te verheugen op de door de MFK aangevraagde Statenvergadering waarin gesproken zal worden over het zogeheten Mandaatregister. ,,Ik spring een gat in de lucht. In die vergadering zullen wij ook openheid krijgen over hoe Schotte en anderen met het mandaat zijn omgegaan.”
Volgens de PS-man heeft de Rekenkamer zich alleen gericht op het mandaatregister; dat wil zeggen de lijst van ambtenaren die bevoegd zijn om namens de overheid voor een bepaald bedrag verplichtingen aan te gaan. Naar het oordeel van Wilsoe is er sprake van een spanningsveld tussen regels voor de procedure en de praktijk bij de ministeries. ,,Soms moeten ministeries snel over de brug komen bij een project omdat zo’n project anders stagneert”, zo merkt hij op.
,,Bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zijn er veel projecten die gefinancierd moeten worden. Soms worden er verplichtingen aangegaan die dan achteraf in de Raad van Ministers geaccordeerd worden. Een verplichting die wordt aangegaan wordt in Enterprise One - een systeem van het ministerie van Financiën - opgenomen. Als de procedures bij het aangaan van de verplichtingen niet zijn gevolgd, wil dat nog niet zeggen dat er sprake is van onrechtmatige daden of dat er sprake is van corruptie”, aldus Wilsoe.
De oud-parlementariër benadrukt in gesprek met deze krant dat er van de negen ministeries zeven zijn die niet volgens de procedures handelen. ,,Wat de Rekenkamer nu signaleert is echt niet nieuw. Het kabinet-Schotte heeft hier ook mee te maken gehad.”
Op pagina 4
Woord fraude komt in
rapport Rekenkamer niet voor


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).