Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dienst Openbare Werken heeft gisteren nabij Shut de oprit naar een nieuw innamepunt voor afvalwater geasfalteerd. Trucks van de overheid en particuliere bedrijven die met gifstoffen verontreinigd afvalwater in zee dumpen, zullen daar naar verwachting over een maand tanks kunnen legen.
afvalwater,,Het is een begin”, zeggen Aires Balentin van Balentin Rioleringsbeheer en Michael Dijkhuizen van Dijk Transport hoopvol. De twee ondernemers overwogen twee jaar geleden een rechtszaak tegen de overheid, nadat hen en een tiental andere particuliere afvalwatertransporteurs door de Airport Holding de toegang naar Shut was ontzegd. ,,Wij werden aangemerkt als de probleemveroorzakers, maar dat is niet fair: de overheid dumpt zelf dagelijks chemicaliën in zee”, zegt Dijkhuizen. ,,Al jaren klagen we bij de overheid over het feit, dat er geen plek is voor verwerking van chemisch verontreinigd afvalwater.”
Balentin hoopt dat hij voor het eind van dit jaar zijn chauffeurs naar de nieuwe waterbunker schuin tegenover de ingang van de Weg naar Shut kan dirigeren. ,,Op z’n minst een aantal trucks”, zegt hij, wetend dat niet elke lading kan worden geaccepteerd. ,,De nieuwe bunker heeft drie kamers. Nadat het water in de eerste kamer is gepompt, stroomt het naar de volgende kamer terwijl zand en gruis in de eerste achterblijft. Vervolgens wordt het water getest om te weten wat er precies in zit. Indien het verwerkt kan worden, gaat het naar de waterzuivering Klein Hofje in de Savaan of naar de Seru Loraweg.”
Het grootste probleem, zegt Dijkhuizen, vormen de chemische toiletten die de overheid laat plaatsen bij evenementen. ,,Die worden door Selikor geleegd en de inhoud wordt bij Shut in zee gedumpt. Je ziet het zeewater dan van kleur veranderen.” Ook schoonmaakwater van cruiseschepen kan niet verwerkt worden, weet Dijkhuizen. ,,Op cruiseschepen wordt zoutwater gebruikt bij het schoonmaken van vloeren, badkamers en toiletten. Moderne cruiseschepen verwerken hun afvalwater zelf, maar de oudere schepen en boten van de marine staan regelmatig afvalwater af dat niet gereinigd kan worden.”
Balentin ziet de afvalwaterinname door de overheid als eerste stap in een proces om te komen tot oplossingen voor het verwerken van diverse soorten afvalwater op het eiland. ,,Ik hoop dat de overheid nu doorpakt, dat het niet bij eerste inname blijft, en dat het rioleringsbeheer en de afvalwaterverwerking op het eiland duurzaam geïnnoveerd worden. Dat kost tijd, maar onze steun heeft het.” Dijkhuizen beaamt dit. ,,Wij willen de zee niet vervuilen”, zegt hij. ,,Ik ben een duiker, ik houd van de zee, en wil graag dat onze koraalriffen beschermd worden.”
In een reactie zegt demissionair minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Suzy Camelia-Römer dat de overheid overleg met de transporteurs wenst. ,,Ik roep de lokale ondernemers op om hun zorgen aan ons kenbaar te maken.” Deze ochtend is er ten burele van haar ministerie op Berg Arrarat een vergadering met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties over de verwerking van afvalwater. ,,Deze vergadering dient om onze technische kennis te vergroten. Ik verwelkom informatie en input van lokale transporteurs.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).