Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Humphey Davelaar, politiek leider van PNP en tevens parlementariër voor die partij is met 15 stemmen verkozen tot Statenvoorzitter voor de nieuwe periode 2016-2020. Politiek leider Jaime Córdoba van PS is met 13 stemmen gekozen tot vicevoorzitter.

staten
Dat is gistermiddag gebeurd in de eerste openbare vergadering waarbij de verkiezing van een voorzitter en een vicevoorzitter voor de Staten op de agenda stonden. De twintig Statenleden die gisterochtend bij de gouverneur zijn beëdigd waren allemaal aanwezig bij de vergadering. Politiek leider Gerrit Schotte van MFK ontbrak door verblijf in het buitenland bij de beëdiging en de verkiezing. In een bericht liet Schotte weten dat hij wegens gezondheidsredenen in het buitenland zit.
Een commissie bestaande uit Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) en voorgezeten door Hensley Koeiman (MAN) heeft de stemmen geteld. Bij de verkiezingen voor de Statenvoorzitter behaalde Pisas drie stemmen, Kenneth Gijsbertha (MAN) één stem en werd één blanco stem uitgebracht. De andere Statenleden die stemmen behaalden bij de verkiezing voor de vicevoorzitter zijn Davelaar met drie stemmen en Pisas met eveneens drie stemmen. Bij deze verkiezing is er ook één blanco stem uitgebracht.
Statenlid Pisas probeerde gelijk aan het begin van de vergadering via een voorstel van orde twee onderwerpen op de agenda te plaatsen; namelijk het staken van de onderhandelingen van het Multidisciplinair Projectteam met het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy over de toekomst van de Isla-raffinaderij en het staken van de benoemingen door het demissionaire kabinet. De MFK-leden Pisas, Jacinta Constancia en Amerigó Thodé - die overigens geen zetel in de nieuwe zittingsperiode van de Staten heeft - dienden afgelopen dinsdag een verzoek in voor een spoedvergadering over deze onderwerpen. Het verzoek van Pisas werd door voorzitter Davelaar niet gehonoreerd. De nieuwe Statenvoorzitter verwees naar het reglement waarin staat dat een voorstel van orde alleen betrekking kan hebben op een onderwerp dat op de agenda staat. Davelaar verklaarde ook dat van de drie aanvragers voor de openbare vergadering er één geen zetel heeft in de nieuwe periode van de Staten, hiermee doelend op Thodé.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.