Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Oranjestad - De regering van Aruba heeft het vertrouwen in zijn Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt opgezegd. boekhoudt Dat maakt de Arubaanse regering in een korte verklaring bekend. Als gevolg hiervan wordt Boekhoudt per 1 november uit de functie van Gevolmachtigde minister van Aruba in Den Haag ontheven.
Gouverneur Fredis Refunjol en premier Mike Eman hebben gistermiddag samen het gouvernementeel decreet getekend om het ontslag van Boekhoudt te formaliseren.
Het ontslag van Boekhoudt met daaraan voorafgaand de vertrouwensbreuk tussen hem en de Arubaanse regering, is het gevolg van de benoeming van Boekhoudt door de koninkrijksregering op 7 oktober 2016 als nieuwe gouverneur van Aruba. Uit welingelichte bronnen verneemt deze krant dat de Arubaanse regering, en met name AVP, zich verraden voelt door Boekhoudt, die de benoeming zou hebben geaccepteerd zonder goedkeuring van Eman te hebben afgewacht.
In tegenstelling tot hetgeen de vastgestelde procedure binnen het Koninkrijk voor de benoeming van een gouverneur voor de landen voorschrijft, is Boekhoudt niet door de Arubaanse regering voorgedragen. Dit maakt de benoeming van Boekhoudt volgens Eman - zoals hij in een recente brief aan de Nederlandse premier Mark Rutte stelt - dan ook ‘onrechtmatig’. Aruba eist dan ook dat de benoeming wordt ingetrokken.
In een brief, gedateerd 12 oktober, schrijft de minister-president dat de Arubaanse regering met verbijstering heeft kennisgenomen van het besluit van de koninkrijksregering om Boekhoudt te benoemen tot gouverneur. ,,De benoeming is in flagrante strijd met de door de ministerraad van het Koninkrijk vastgestelde regels. De ministerraad van Aruba heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat zij de heer A.R. Bermudez als kandidaat had aanbevolen. De heer Bermudez is daarna ook uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Plasterk, red.).”
Eman stelt in zijn brief dat de door de ministerraad van het Koninkrijk vastgestelde procedure bepaalt dat uitsluitend de ministerraad van Aruba bevoegd is om kandidaten voor het gouverneurschap te selecteren. ,,Na selectie en screening van de kandidaten door de veiligheidsdienst van Aruba en toetsing aan de criteria van artikel 6 en 7 van het Reglement voor de Gouverneur door de minister-president van Aruba, stuurt de ministerraad van Aruba een aanbeveling tot benoeming aan de minister belast met Koninkrijksrelaties. Die nodigt de kandidaat uit voor een kennismakingsgesprek en volgt behandeling in de ministerraad van het Koninkrijk. Na het besluit van de ministerraad van het Koninkrijk volgt voordracht aan de koning.”
Volgens premier Eman is binnen de afgesproken procedure geen ruimte voor de minister belast met Koninkrijksrelaties om op eigen initiatief met kandidaten te komen. ,,Hij is gebonden aan de voordracht door de ministerraad van Aruba. Zijn taak is beperkt tot het uitvoeren van een marginale toets, gevolgd door besluitvorming en voordracht aan de koning. De ministerraad van Aruba eist derhalve dat het onrechtmatig genomen besluit wordt ingetrokken en wenst over deze zaak op korte termijn met u van gedachten te wisselen.” Of de Arubaanse regering het besluit van Nederland om Boekhoudt te benoemen alsnog kan blokkeren, is vooralsnog onduidelijk.
De brief is in handen van deze krant. Een kopie hiervan is gestuurd naar de minister-presidenten van Curaçao en Sint Maarten, de Raad van State, de Gevolmachtigde minister van Aruba, Alfonso Boekhoudt, en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.