Commissie: 15 miljoen dollar investeringsbedrag geboden en niet 50 miljoen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Lionstone verdraait de feiten, op z’n zachtst gezegd, als wordt beweerd in totaal 75 miljoen dollar te hebben geboden voor de aankoop en renovatie/uitbreiding van het Marriott-hotelgebouw.

lionstonemarriott

Dit kan worden opgemaakt uit de reactie van de begeleidingscommissie op de aantijgingen maandag van Lionstone International Limited, dat bij de verkoop is gekozen voor het veel lagere bod van Orco Group. De integriteit van het verkoopproces is ‘besmet’ geraakt, aldus Lionstone die dreigt met een claimzaak en in dezen wordt vertegenwoordigd door advocaat Chester Peterson van het kantoor Sulvaran & Peterson.
In zakelijke bewoordingen licht de commissie haar keuze destijds toe; weliswaar had Lionstone de hoogste aankoopprijs van 15 miljoen dollar geboden (tegenover 14 miljoen dollar door Orco Group), maar het voorgenomen investeringsbedrag van Lionstone bedroeg geen 50 miljoen dollar - zoals Lionstone nu beweert - maar slechts 15 miljoen dollar (terwijl Orco Group hiervoor 33,7 miljoen uittrekt).
Met andere woorden: Lionstone komt achteraf met een valse voorstelling van zaken. Dit zijn niet de woorden van de commissie, maar zo mag de conclusie luiden als de bedragen van Lionstone enerzijds en die van de begeleidingscommissie anderzijds naast elkaar worden gelegd. Wat het grote verschil maakt tussen de 50 miljoen dollar aan investeringen die Lionstone nu opgeeft en de 15 miljoen dollar die de commissie noemt, is niet duidelijk.
Lionstone daagt niet alleen de commissie, maar ook het Land Curaçao (de overheid) en in het bijzonder minister José Jardim van Financiën, en tevens Rif Resort Hotel als de vorige eigenaar van het hotelgebouw, evenals de door de commissie ingeschakelde internationaal adviseur Ackman Ziff in New York, alsmede Orco Group (Piscamar Beach Resort) als de nieuwe eigenaar.
Behalve de commissie reageren de overige ‘gedaagden’ niet; ook niet als het Antilliaans Dagblad hen daarom vraagt. Dat geldt ook voor Jeroen Kibbelaar, in de ogen van Lionstone de grote boosdoener omdat hij aanvankelijk zowel voor Rif Resort en de commissie werkzaamheden uitvoerde als consultant was voor Orco Group.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.