Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met de invoering van zogenoemde community boxes voor postbezorging heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning niet vanuit het perspectief van de burger gedacht. De postbussen zijn in strijd met de wet geplaatst en kunnen zelfs gevaar opleveren.

mailbox

Dat zijn enkele van de vele kritiekpunten die ombudsman Keursly Concincion noemt in zijn rapport over de nieuwe manier van postbezorging.
De ombudsman geeft de minister ‘in overweging’ om het project snel te herzien. ,,In ieder geval is het van belang dat het perspectief van de burger bij de besluitvorming wordt betrokken.” Het project is onzorgvuldig uitgevoerd en de minister heeft ‘niet behoorlijk’ gehandeld.
Al sinds de eerste postbussen op 1 juli 2015 als proef werden geplaatst was er kritiek op het feit dat post niet meer thuis wordt bezorgd. Diverse burgers hebben hierover de ombudsman benaderd. Concincion somt op wat er in de wet staat over postbezorging. Er zijn drie soorten brievenbussen: in of aan gebouwen, in groepen voor collectieve gebouwen of bij de ingang van een terrein. In ieder geval mogen ze niet meer dan 10 meter van de rijbaan staan en moeten ze toegankelijk zijn voor voertuigen ‘op meer dan twee wielen’.
Bij de aankondiging van het proefproject bij beschikking van 30 januari 2015 is aangetekend dat hiertegen beroep kon worden aangetekend. Maar stelt de ombudsman: ,,De beschikking (…) is niet bekendgemaakt dan wel op enige wijze gepubliceerd.”
In de overweging bij de beschikking wordt door de minister erkend dat de nieuwe manier van postbezorging niet in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Die lacune zou achteraf met terugwerkende kracht worden hersteld. Maar volgens de ombudsman was er geen dringende reden om deze weg te bewandelen in plaats van eerst de juridische grondslag te regelen. Ook de financiële problemen van CPost International rechtvaardigen de tijdelijke oplossing niet.
Scherper is de kritiek van Cincincion op de plaatsing van de postbussen. Over het algemeen staan ze ver van de woningen in de betrokken wijken en dat kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals het moeten oversteken van de drukke Schottegatweg. Bovendien wijst de ombudsman op het feit dat voor mensen met een fysieke of psychische beperking, bijvoorbeeld doven, blinden en verstandelijk gehandicapten, het bereiken van de community boxes ‘een ingewikkelde opgave’ kan zijn. Hetzelfde geldt voor ouderen en aan mensen zonder internet is niet gedacht. Die laatste groep kan namelijk geen mails ontvangen wanneer er post is bezorgd.
De ombudsman concludeert dat er bij het proefproject te weinig vanuit het perspectief van de burger is gedacht en dat er zelfs onzorgvuldig is gehandeld. Intussen is het ‘opvallend’ dat op 20 september 2016 de beschikking definitief is gewijzigd, terwijl de evaluatie van het project op 21 september was, aldus ombudsman Concincion.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).