Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De PAR heeft een verzoek verstuurd naar de regering en de overige politieke partijen om de verkiezingen te vervroegen van woensdag 5 oktober naar maandag 3 oktober. Sommige partijen hebben hier wel oren naar, maar volgens de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS), is het een onpraktisch idee.

zita

Het verzoek tot vervroegde verkiezingen is gedaan omdat de partijen niet langer willen wachten, omdat ze verwachten dat er daardoor minder stemmers komen opdagen en omdat het campagnegeld op is.
In een reactie aan deze krant stelt minister Van der Horst dat het juridisch niet mogelijk is om de verkiezingen te vervroegen naar maandag, omdat bij wet bepaald is dat een wijziging van de datum minimaal drie dagen van tevoren moet worden aangekondigd. Dit houdt in dat indien de regering vandaag zou besluiten tot wijziging van de verkiezingsdatum, deze niet eerder dan dinsdag kunnen plaatsvinden. ,,Men kan zich afvragen wat de toegevoegde waarde is om te vervroegen met een dag”, aldus Van der Horst.
Hij stelt daarnaast dat het niet aan hem is om eenzijdig een nieuwe datum af te kondigen. Slechts wanneer het Hoofdstembureau hiertoe vanwege ‘onvoorzienbare omstandigheden’ een verzoek indient, kan de datum van 5 oktober worden uitgesteld, waarna de minister van BPD een nieuwe datum bepaalt.
Een mogelijke onvoorziene omstandigheid zou kan kunnen zijn dat het ‘staartje’ van de orkaan Matthew grote schade zal aanrichten aan de stembureaus. De Meteo sprak ‘van de mogelijkheid van 200 tot 300 millimeter regen in de nasleep van de orkaan die Curaçao de afgelopen dagen voorbijraasde’.
,,Alle partijen hebben er afgelopen donderdag mee ingestemd om de verkiezingen naar woensdag te verplaatsen, en de maandag en dinsdag vrij te houden om mogelijke schade aan de stembureaus te inventariseren en op te lossen”, aldus de BPD-minister. Hij stelt voorts dat het geen goed idee is als de regering almaar van plan verandert en iedereen ‘tureluurs maakt’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).