Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het conflict tussen Sona en Berenschot over het ziekenhuisproject Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is nog lang niet voorbij. Uit een memo, in handen van deze krant, blijkt dat Sona geld terugvordert van de uitvoerder, omdat Berenschot geen volledige verantwoording kan afleggen over de gedeclareerde kosten.
Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is nog bezig met de bemiddeling, zegt woordvoerder Jacques Heide. ,,Er is geen nieuws te melden”, zegt hij desgevraagd. De evaluatie van het project door het Belgische bureau VK Architects & Engineers had eind augustus al klaar moeten zijn, maar Heide verwacht dat het nog even gaat duren voor die wordt gepubliceerd.
Begin deze maand werd een impasse tussen beide partijen pas doorbroken nadat minister Victorina de bemiddeling inriep van Etienne Ys, oud-premier en fiscaal jurist. Berenschot International beriep zich op een betalingsachterstand van 11 miljoen gulden, omdat Sona ‘zonder goede reden’ de geldkraan had dichtgedraaid. Sona vond en vindt nog steeds dat er wel degelijk een goede reden was om niet te betalen.
De interne memo is gedateerd op 21 september, afgelopen woensdag. Daaruit blijkt dat Stichting Ontwikkelingsfonds Sona 3 miljoen gulden terugvordert van Berenschot, omdat de uitvoerder er niet in slaagt een volledige verantwoording over 2013 te produceren. ,,Berenschot heeft niet kunnen voldoen aan de met het Land Curaçao gemaakte afspraken om de door Berenschot over 2013 gedeclareerde kosten op een voor de externe accountant van Sona afdoende wijze te verantwoorden en controleerbaar te maken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).