Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Oud-Girobankdirecteur Eric Garcia heeft de 11 miljoen dollar die hij bij het faillissement van de Venezolaanse Banco Maracaibo nv heeft verduisterd, aan investeerders geleend. Dat verklaarde hij woensdag ter terechtzitting bij het aanvechten van de tegen hem gevorderde faillissementsgijzeling, zoals blijkt uit het vonnis dat in handen is van deze krant.

garcia
Garcia, die door raadsman Kid Martina wordt vertegenwoordigd, verklaarde voorts dat deze investeerders aan wie dat geld door hem is geleend, tot op heden niet zijn aangesproken. Om welke investeerders het zou gaan, is vooralsnog onbekend.
Advocate Valerie Maria, die als curator dient in het faillissement van Banco Maracaibo, heeft ter zitting van 21 september gemeld dat er inmiddels verschillende andere vorderingen zijn ingediend, waaronder door de Ontvanger voor 700.000 gulden en door Giro Mandate en Totalbank voor onderscheidenlijk 3,5 miljoen dollar en 56.000 dollar.
Door Garcia is ter terechtzitting het bestaan van deze nader ingediende vorderingen niet weersproken. Hij heeft aangegeven niet in staat te zijn de vordering van 11 miljoen dollar van Banco Maracaibo nv te betalen. ,,Uit voorgaande blijkt reeds summierlijk dat sprake is van een situatie waarbij opposant (Garcia, red.) is komen te verkeren in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen”, zo staat in het vonnis te lezen. Het verzet van Garcia tegen zijn faillietverklaring is door het gerecht daarom afgewezen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).