Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao en de bevolking kunnen opgelucht ademhalen. De algemene staking die het eiland gisteren platlegde, is opgeheven nadat op initiatief van het Platform Nationale Dialoog een akkoord is bereikt over de drie conflictpunten.

Dialoog

De private sector stelt 1,8 miljoen gulden beschikbaar voor de stakende werklieden in dienst van de onderaannemers op het Isla-terrein; 1,2 miljoen gulden komt van vooralsnog onbekende maar goedwillende particulieren en de rest wordt aangevuld door de betrokken individuele aannemersbedrijven.

De voorwaarde was dat de bonden en vakcentrales per direct de staking zouden beëindigen, waarop de vakbondsleiders eisten dat minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie het ‘decreet’ in verband met het samenscholings- en blokkadeverbod onmiddellijk introk. Zijn antwoord daarop was dat hij dit meteen zou doen als de acties zouden worden gestopt. Navarro liet gisteravond de intrekking zien.
Daarmee waren twee van de drie punten ‘opgelost’. Het derde punt betreft het protest van de bonden tegen de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, zoals overheids-nv’s en -stichtingen. Zij zien hierin een bedreiging van het recht op vrije onderhandelingen. Minister José Jardim van Financiën ontkent dit, maar stelde voor om de wet - waarmee de Staten een maand geleden instemden - niet naar de gouverneur te sturen voor afkondiging en inwerkingtreding. Gedurende de komende drie weken zou er dan nog overleg over kunnen worden gevoerd met input van de bonden. Laatstgenoemde wilden en kregen daarvoor vier weken de tijd gerekend vanaf 26 september.
Daarmee was de facto rond 18.00 uur, eind van de middag, een akkoord bereikt, waarover gistermiddag in Kurá Hulanda Conference Center in Otrobanda de besprekingen vanuit de Nationale Dialoog waren opgestart. Stakingsleider Errol Cova en de vakbondsleiders Alcides Cova en Roland ‘Nacho’ Ignacio legden dit voor aan de leden, die gedurende de dag in zeven centra bijeen waren gekomen; en vroegen en kregen de goedkeuring van de stakers.
Dit gebeurde onder luid applaus, nadat Errol Cova duidelijk had gemaakt dat de bonden op alle punten hun gelijk hadden gekregen. Iets na 20.00 uur werd het akkoord dat de naam ‘Kòrsou ta Avansá’ (Curaçao gaat Vooruit) meekreeg, getekend. Met oud-gezaghebber en voormalig interim-premier Stanley Betrian als ‘facilitator’.
Daar ging een hele dag van grote spanning en een reeks rechtszaken aan vooraf. Vanaf 7.00 uur ’s morgens werden eerst huishoudens en snel daarna bedrijven getroffen door stroomuitval; niet als gevolg van sabotage, maar omdat bij het energiebedrijf Aqualectra onvoldoende personeel werkzaam was voor verantwoorde stroomproductie en -levering. Vlak voor de opheffing van de algemene staking, had de rechter de werknemers van het energiebedrijf bevolen weer aan het werk te gaan en te zorgen voor elektriciteit voor de Curaçaose gezinnen en ondernemingen. De stroomuitval was voor de meesten de grootste strop van de acties en legde hele delen van het eiland en de binnenstad lam. Het was dan ook opvallend rustig in Punda en Otrobanda en elders op straat. De staking werd gekenmerkt door een geordend verloop zonder noemenswaardige incidenten.
Met het akkoord gaan de SGTK-leden na ruim twee weken demonstreren weer aan het werk voor aannemers op het terrein van de raffinaderij; behoort het gewraakte decreet tegen samenscholing en blokkades - nodig na aanvankelijke vernielingen en het stichten van brandjes - tot de verleden tijd; en gaan bonden en regering met elkaar in gesprek over eventuele aanpassingen van de wet die volgens minister Jardim vooral bedoeld is om orde op zaken te stellen bij de overheids-nv’s waar regelmatig sprake is van buitensporige vergoedingen en verkwisting.
Onder het akkoord staan de handtekeningen van de drie ministers Jardim, Navarro en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW); drie leden van de Kamer van Koophandel, twee van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao; en drie namens de ‘actievoerende bonden’.
Met de beëindiging van de staking zullen vandaag de scholen weer gewoon open zijn. Ook andere instellingen en overheidsdiensten zullen het publiek weer kunnen ontvangen. De rust op Curaçao is - exact twee weken voor de belangrijke Statenverkiezingen op 30 september - teruggekeerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).