Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om Curaçao op het goede spoor te krijgen. statenjaarHet nieuwe kabinet, dat na de verkiezingen van 30 september, gevormd zal worden, moet vooral op de ingeslagen weg doorgaan. Gouverneur Lucille George-Wout bracht bij de opening van het nieuwe Statenjaar gisteren vooral de prestaties van het aftredende kabinet naar voren: ,,Ongetwijfeld zijn er successen van de vertrekkende regering, waar de nieuwe regering op kan voortbouwen.”
De gouverneur begon met te zeggen dat het een ‘raar’ moment was voor de opening van een nieuw Statenjaar, zeventien dagen voor de verkiezingen. Veel nieuwe plannen had ze dan ook niet te melden. De toespraak voor de plechtige vergadering van de Staten bestond vooral uit een opsomming per ministerie, wat er bereikt is en wat nog gedaan moet worden.
Namens premier Ben Whiteman (PS) benadrukte gouverneur George-Wout dat de overheidsorganen verder moeten worden versterkt: ,,Dat is een voorwaarde om kwaliteit en efficiëntie van de overheid te garanderen.” Het aantrekken van voldoende deskundige mensen blijft ‘een uitdaging in een kleine gemeenschap’.
De voorbereiding voor de modernisering van de raffinaderij is in de laatste fase, aldus de gouverneur. ,,Binnenkort zal het selectieproces van de verschillende investeerders beginnen, zodat met de uitvoering kan worden begonnen.” Om er direct aan toe te voegen dat niet gewacht wordt met milieumaatregelen: ,,Een internationaal bedrijf gaat de huidige installaties van de raffinaderij inspecteren en zal met aanbevelingen komen, om de impact op het milieu verder terug te dringen.”
Ook werd stilgestaan bij de problemen in buurland Venezuela, met als gevolg dat er mensen het land binnenkomen die ‘bijna uitsluitend met misdaden, illegaal werk en prostitutie’ bezig zijn. Er moet op Koninkrijksniveau harder worden gewerkt aan een uitleveringsverdrag tussen Venezuela en Curaçao.
Op financieel gebied is het gelukt om Curaçao gezond te maken, vervolgde George-Wout. Het toezicht hierop moet worden gesteund door een nog op te richten Begrotingskamer. Verder wordt de ontwikkeling van de economie gesteund met belastingmaatregelen en is er een efficiencyslag ingezet door de belasting vergaand te digitaliseren. Ook worden er steeds meer verdragen gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing en worden de samenwerkingsbanden in het Koninkrijk verstevigd.
Op economisch gebied noemde de gouverneur ook de vorige week getekende overeenkomst met ‘een strategische partner’ (Damen, red.) voor droogdokmaatschappij CDM. In de regio is gewerkt aan het aangaan van duurzame banden met bijvoorbeeld Colombia, Cuba en Panama, door handelsmissies en het sluiten van overeenkomsten.
In het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan wetenschap. In het daarvoor opgericht platform zijn alle instellingen voor hoger onderwijs vertegenwoordigd, zei de gouverneur. Er wordt samengewerkt met Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland (CN). In november zal een conferentie worden georganiseerd.
Maar ook het lager onderwijs krijgt aandacht met inspanningen om het vakonderwijs te verstevigen. Alle betrokken vsbo-, ago- en sbo-scholen moeten na hervorming aansluiten op de arbeidsmarkt. Ook benadrukte de gouverneur ‘lifelong learning’, ofwel het steeds blijven bijscholen.
,,De regering begrijpt de zorgen in de gemeenschap over de criminaliteit en deelt deze”, vervolgde de gouverneur. Met cijfers is aan te tonen dat er een lichte daling is gerealiseerd in de eerste helft van 2016. Maar de inspanningen blijven doorgaan, onder andere met de camera’s die in de binnenstad zijn geplaatst en het aannemen van extra mensen bij de politie.
Bij het hoofdstuk van sociale zaken noemde George-Wout de verhoging van het minimumloon in vijf jaar als een van de successen, naast het project om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Op het gebied van gezondheid krijgt de huisarts een centrale rol en gaat de bouw van het nieuwe ziekenhuis (HNO) goed. Het resultaat van de evaluatie van het HNO-project zal nog deze maand zijn afgerond.
De aanpassing van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) is belangrijk om nieuwe infrastructurele projecten te laten samengaan met natuurbehoud. Op dat gebied werd ook het project voor het mangrovepark bij het Rif genoemd door de gouverneur en het traject naar de status van categorie 1 voor de luchtvaart.
Tot slot zei gouverneur George-Wout dat de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid prioriteit heeft. Zo moeten de wachttijden voor vergunningen, paspoorten, rijbewijzen en sedula’s verder worden verkort. ,,De regering heeft een afspraak met het volk om Curaçao beter te maken. Dat lukt alleen als we daar allemaal positief aan bijdragen in rust en veiligheid, het thema van de huidige regering”, besloot de gouverneur.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).