Van een onzer verslaggevers

Komt het, na tien dagen staken, dan toch tot een akkoord of kondigen de vakbonden voor maandag een algehele staking af? Vandaag is een cruciale dag voor de onderhandelaars in het conflict over de nieuwe cao voor de contractarbeiders die voor aannemers op het terrein van Refineria Isla werken.

acties

Want van de gehoopte doorbraak in de impasse tussen vakbond SGTK en aannemersverenging AAV kwam het ook gisteren weer niet. De onderhandelingen tussen de twee partijen, onder leiding van landsbemiddelaar Randolph ‘Dòis’ Gijsbertha, werden geschorst nadat actievoerders de vergadering in het vakbondsgebouw verstoorden. Vandaag zitten de vertegenwoordigers van SGTK en AAV en Gijsbertha om twaalf uur opnieuw om de tafel op een door de landsbemiddelaar gekozen locatie met beveiliging. Oud-vakbondsman en voormalig politiek leider Errol Cova, die inmiddels ook betrokken is bij de onderhandelingen, begrijpt de reden van de schorsing niet goed. ,,De vertegenwoordigers van de AAV voelden zich niet veilig. Maar dat gevoel hadden wij helemaal niet. Dat demonstranten fel reageren dat kan gebeuren bij een demonstratie.”

Of het vandaag tot een akkoord komt is maar zeer de vraag. AAV-voorzitter Mike Willem zegt dat het voorstel van de vakbond voor een lumpsum van 2.000 gulden die door de aannemers moet worden betaald ‘onacceptabel is’. Meer dan om de financiële kant van de zaak gaat het de AAV om het tegengaan van oneerlijke concurrentie. De vakbonden vinden dat de aannemers geen garanties kunnen eisen van derden die geen partij zijn in het conflict. Cova zegt dat veel afhangt van het overleg morgenochtend. Alle vakbonden komen vandaag om 16.00 uur bij elkaar. Om de openbare orde te handhaven, heeft minister Nelson Navarro van Justitie gisteren weer een ministeriële beschikking uitgegeven waarmee samenscholingen en blokkades worden verboden. Het decreet is geldig tot en met 18 september om 12.00 uur ’s nachts.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.