Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij de ‘Dinsdag’-zitting van het gerecht, waarbij vorderingen gevangenhouding door de rechter-commissaris worden behandeld, komen in 2016 tot nu toe gemiddeld 8 zaken aan de orde.

sulvaran

Het betreft dan overigens geen uitgebreide inhoudelijke behandeling van de strafzaak door de rechter - die volgt later - maar een relatief korte zitting in verband met, zoals gezegd, een vordering gevangenhouding van de officier van justitie.
Zo reageert het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, daartoe gevraagd door deze krant, op eerdere uitlatingen van het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson in opiniestukken afgedrukt in de dagbladen Ultimo Noticia en Vigilante.
‘Ta un abusu total manera ta sera hende na Kòrsou’ (De wijze waarop mensen op Curaçao worden opgesloten is er een van totale misbruik), staat er in de kop boven de bijdrage. Niet voor niets kennen Curaçao en Sint Maarten de hoogste aantallen gevangenen afgezet tegen de totale bevolking, schrijft Sulvaran & Peterson.
Zowel rechters als officieren van justitie moeten het ontgelden; vooral ‘de wijze waarop zij met mensen omgaan’. ,,Op een dinsdag bijvoorbeeld, willen zij doen voorkomen dat een enkele rechter in staat is zo’n 20 zaken in ongeveer twee uur te behandelen.”
Het is volgens beiden zo ingericht en georganiseerd dat het alleen in het voordeel is van deze twee instanties - het gerecht en het Openbaar Ministerie - en niemand anders, zo vervolgen de advocaten. ,,Een complete farce”, menen Sulvaran en Peterson. Niemand kan 20 zaken voorbereiden en zeker niet als daar nog eens zo’n 10 bijkomen om te toetsen of hun detentie rechtsgeldig is.
In een reactie ontkent het gerecht deze aantallen en zegt dat er dit jaar tot nu gemiddeld 8 zaken per dag aan bod komen. ,,Het hoogste aantal zaken was 17,” aldus de afdeling Communicatie & Voorlichting van het Hof desgevraagd.
Voor het bevel gevangenhouding geldt dat een vordering van de officier van justitie nodig is. De vorderingen gevangenhouding worden één keer per week op de dinsdag door de rechter-commissaris (RC) behandeld.
Het Hof: ,,Per zaak wordt voor de behandeling gemiddeld tien minuten uitgetrokken en zo nodig langer indien de zaak dat vereist. Hierbij wordt opgemerkt dat het bij de behandeling van een vordering gevangenhouding door de RC niet om een uitgebreide inhoudelijke behandeling van de strafzaak gaat. Dat gebeurt namelijk pas in een later stadium door de strafrechter op de strafzitting.”
Bij de behandeling van de vordering gevangenhouding toetst de rechter-commissaris alleen of er nog ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn en of er wettelijke gronden zijn om hem langer vast te houden. ,,Daarvoor wordt een zorgvuldige afweging door de rechter gemaakt. In het geval er een schorsingsverzoek wordt gedaan, worden de persoonlijke omstandigheden meegenomen in de belangenafweging. Indien de rechter meer tijd nodig heeft om tot een goede toetsing te komen, dan wordt die tijd ook genomen.”
Het kantoor van Eldon ‘Peppie’ Sulvaran & Chester Peterson, bekend van hun veelvuldige protesten en hun pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO, zie kader), menen echter dat officieren en rechters op een ‘volstrekt ongeïnteresseerde wijze’ omgaan met mensen. De gehanteerde praktijk is volgens hen ‘tegen de wet en ook tegen de mensenrechten’. Het systeem is een ‘grof schandaal’, stellen zij.
De vraag is, zo stellen zij verder in hun opiniestuk: wie stopt dit? De Orde van Advocaten van Curaçao in elk geval niet, menen zij, want die staat er niet om bekend iets te doen tegen rechters die ernstig blunderen. ,,Integendeel”, waarmee zij een soort handjeklap tussen OM, rechterlijke macht en de (meeste) advocaten suggereren.
De oplossing voor de in hun ogen te veel RC-zaken op één dag is volgens de advocaten eenvoudig: laat voortaan niet meer dan vier personen voorkomen, zodat de rechter (bedoeld wordt de rechter-commissaris) zich beter kan voorbereiden.
Het Hof hierover desgevraagd: ,,Mr. Sulvaran heeft zich eerder uitgelaten over de naar zijn mening onjuiste gang van zaken bij de behandeling van vorderingen tot gevangenhouding op de dinsdagen. Hier heeft het Hof in maart 2012 uitgebreid op gereageerd, waarbij de desbetreffende procedure is uitgelegd.”
Het OM reageert heel kort: ,,Tussen het gerecht en het OM is een zittingsconvenant getekend in 2015. Daarin staan de afspraken die zijn gemaakt over procedures en tijden van een rechtszaak. Daar houden beide partijen zich aan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).