Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De impasse tussen Sona enerzijds en Berenschot anderzijds, ten aanzien van het ziekenhuisproject Hospital Nobo Otrobanda (HNO), lijkt zo goed als doorbroken.


hnoMet de spoedige overmaking door Sona van circa 6,3 miljoen gulden is Berenschot uit de meest urgente liquiditeitsproblemen en kan de uitvoerder en toezichthouder op de nieuwbouw de werkzaamheden hervatten.
Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid had met instemming van de ministerraad besloten een bemiddelaar aan te stellen, daarop is Etienne Ys aan de slag gegaan. Het conflict gaat echter zeer diep.
Aan de ene kant is er bijna 11 miljoen gulden aan opgelopen betalingsachterstand van Stichting Ontwikkelingsfonds Sona aan Berenschot, dat als uitvoeringsorganisatie is aangesteld in het kader van de overeenkomst tussen het Land Curaçao en Sona, voor wat betreft de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO. ,,Zonder goede reden heeft Sona de geldkraan dichtgedraaid”, aldus Berenschot.
Anderzijds is sprake van het opzeggen van het vertrouwen van Sona, in de persoon Luc Steenhorst van Berenschot International gevestigd op Curaçao. Sona heeft geen vertrouwen meer in Steenhorst als projectdirecteur van het HNO-project en ook geen vertrouwen meer in de manier waarop Steenhorst de belangen van Sona in het kader van het ziekenhuisproject behartigt.
De vertrouwenscrisis waarover deze krant eerder berichtte, bereikte eind augustus een climax, waarbij ook de direct bij HNO betrokken ministers - naast Victorina zijn dat premier Ben Whiteman (PS) en minister van Financiën José Jardim - nauwgezet op de hoogte zijn gesteld. Door de substantiële achterstallige betalingen dreigde de voortgang van het project ‘acuut in gevaar te komen’.
Althans, volgens Berenschot. Sona stuurde afgelopen vrijdag een persbericht uit met de mededeling dat de bouw van het ziekenhuis door Ballast Nedam/Rönesans ‘gewoon doorgaat’. Het geschil was voor minister Victorina in elk geval voldoende reden om de kwestie met spoed te bespreken in de ministerraad.
De regering is van mening dat de huidige situatie, waarbij door beide partijen (Sona en Berenschot) serieus met juridische acties wordt gedreigd, ‘bevroren’ zal moet worden. Dit biedt de kans om nader onderzoek te doen naar de inhoud van het geschil en om te bemiddelen. Voor die bemiddeling werd Ys, oud-premier van de Nederlandse Antillen en (fiscaal)jurist van huis uit, ingeschakeld. Met succes zo lijkt het en sneller dan verwacht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).