Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft bezwaar tegen de voorgestelde dividenduitkering over het boekjaar 2014 van de Curaçao Industrial and International Trade Development Company (Curinde). curinde
Belangrijkste reden: ,,Een dividenduitkering dient te geschieden aan de hand van een vastgesteld dividendbeleid.” Maar als uitgegaan wordt van het dividendbeleid uit 2008, goedgekeurd door het toenmalige Bestuurscollege (BC) van Curaçao, dan nog blijkt dat Curinde in 2014 te weinig rendement heeft gehad om over te kunnen gaan tot dividenduitkering. Dat is ook door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) vastgesteld en geadviseerd. SBTNO staat dus niet alleen in het negatieve advies.
En ook al gaat ook het ministerie van Financiën ook uit van het dividendbeleid uit 2008, wordt door dit ministerie ‘in tegenstelling tot Soab’ geadviseerd om ondanks een lager rendement toch door Curinde een dividenduitkering te laten doen van minstens 2 miljoen gulden.
SBTNO heeft bij het laatste verzoek om nadere informatie gevraagd bij de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Eugene Rhuggenaath (PAR), waar Curinde onder valt, maar een reactie hierop is uitgebleven. Het adviesorgaan wilde een dividendbeleidsvoorstel en balansnormering 2014 van Curinde, opgesteld door het bestuur van Curinde. Verder was een concreet voorstel van Curinde gewenst, met daarin ook een dividendbedrag genoemd. SBTNO wilde ook een reactie van het bestuur op de tegenstrijdige voorstellen van Soab en het ministerie van Financiën en een standpunt van de MEO-minister in deze.
SBTNO adviseert nog om voor de jaren 2015 en 2016 alsnog een dividendbeleid op te stellen, ‘waarbij het beleidsplan, het jaarplan en de jaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting in acht zijn genomen’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.