Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Douwe Boersema heeft op ‘titel van zijn bedrijf Boersema Advocaten’ en, zo zegt hij in eerste instantie, ‘niet als vertegenwoordiger van een specifieke persoon’, een Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB)-verzoek ingediend bij de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS).

schotte

Hij verzoekt de minister alle informatie en correspondentie te verstrekken die betrekking heeft op ‘de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie (OM) bij de (civiele) enquêteprocedure en oordeelsvorming daarover’. Op een later moment stelt Boersema tegenover deze krant dat hij zich met de verkregen informatie zou willen voorbereiden op het schrijven van een verweerschrift voor Gerrit Schotte (MFK). Ook wil hij nagaan of het door het OM uitgeschreven beleid met betrekking tot civiele enquêtes wordt gevolgd.
Boersema doelt op de betrokkenheid van het OM, als verzoekende partij, bij de civiele enquêteprocedure bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie over het beleid en de gang van zaken van Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK).
Meer specifiek wil Boersema de volgende informatie krijgen: (1) alle correspondentie, waaronder e-mails, inclusief bijlagen, die gevoerd zijn tussen personen behorende tot het OM; (2) alle correspondentie, waaronder e-mails, inclusief bijlagen van het OM; (3) correspondentie, waaronder e-mails, inclusief bijlagen van andere personen aan het OM; (4) alle (concept)stukken, adviezen, notities en memoranda die door het OM zijn opgesteld of uitgebracht; (5) alle (concept)stukken, adviezen, notities en memoranda van andere personen aan of bedoeld voor het OM en (6) alle notulen, gespreksverslagen en andere vastleggingen van besprekingen waarbij het OM aanwezig was.
Hij stelt de deadline van drie weken, ‘niet vanwege de aankomende verkiezingen, maar in verband met de procedure van het Hof die de zaak welicht op korte termijn op de agenda wil zetten’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.