Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft samen met stakeholders een beleidsplan ontwikkeld voor ‘Historisch Willemstad’ tot 2020. teamwork1De presentatie vond deze week plaats door VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) aan de betrokken stakeholders, maar ook aan de collega-ministers van Economische Ontwikkeling (MEO) en Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).
Belangrijkste doel van het beleidsplan is dat de verschillende partners beter gaan samenwerken voor het behoud van Willemstad als werelderfgoed. ,,In 2020 moet Historisch Willemstad geleid worden door een coördinerend bureau die actief, binnen de beleidslijnen en met de belangengroepen, de binnenstad conserveert. Hier zijn goede communicatie en voldoende financiële middelen voor nodig. In 2020 moeten de meeste plannen uitgewerkt zijn, op een holistische en beleidsmatige wijze aangepakt met vernieuwende oplossingen voor bedreigingen zoals het klimaat en de zee”, zo heeft de minister in haar presentatie duidelijk gemaakt.
De historische binnenstad van Curaçao staat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Om deze vermelding te kunnen behouden, is door Unesco vereist dat er een beleidsplan op tafel ligt, waarin beschreven staat hoe de regering van plan is de kwaliteit van de historische binnenstad te behouden. Het traject om te komen tot een plan is in 2014 binnen het ministerie van VVRP gestart. Samen met een extern adviseur is gewerkt met verschillende belangengroepen, waarbij dertien thema’s zijn vastgesteld, zoals het waterbeleid, de sociale waarde, stedelijke planning, toeristische waarde, financieel beleid en calamiteiten. Daarnaast is aandacht geweest voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, zoals het verstrekken van subsidies, het bieden van belastingvoordelen en versimpelingen van de vergunningaanvragen.
Tot slot is besloten dat door middel van educatie en bewustwordingsprogramma’s meer aandacht zal worden besteed aan het Curaçaose culturele erfgoed. ,,Een voorbeeld van een actieprogramma is dat er subsidiegeld beschikbaar moet zijn om monumenten te restaureren, dat publieke ruimten gerenoveerd moeten worden, het mangrovepark als ecologisch park in de stad, verbetering van de veiligheid door veiligheidscamera’s aan te brengen, verbetering van de koopomstandigheden, het organiseren van events voor lokale mensen en toeristen en aandacht hebben voor de bewoners van de stad”, aldus VVRP.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).