Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zowel ministeries en andere overheidsinstellingen als de particuliere sector, waaronder banken en crediteuren, werken ‘constructief en nauwgezet samen aan een oplossing’ voor de twee hotels van Kurá Hulanda.

kurahulanda
Zo wordt de redactie van deze krant door verschillende betrokken partijen verzekerd. Even ging maandagavond het licht uit bij de Lodge te Westpunt. Dat was omdat Aqualectra de stroom noodgedwongen had afgesloten vanwege een flink opgelopen rekening, de generator defect bleek en niet snel genoeg aan de praat kon worden gekregen. Hoewel Aqualectra desgevraagd aangeeft over individuele klanten geen publieke mededelingen te doen, blijkt er ‘goed te zijn ingegrepen’ en is ‘in gezamenlijkheid’ snel toegewerkt naar een oplossing.
De energieleverancier is inmiddels gerustgesteld en heeft bepaalde zekerheden gekregen. En de gasten in beide hotels kunnen zonder problemen genieten van hun verblijf in Kurá Hulanda in stadsdeel Otrobanda en op het meest westelijke puntje van Curaçao. De bezetting is naar verluidt zodanig dat met de cashflow aan de gangbare verplichtingen kan worden voldaan. Dat kan nog een tijdlang worden voortgezet.
Ondertussen wordt wel naarstig gezocht naar een structurele oplossing. Dat wil zeggen een nieuwe eigenaar en vermoedelijk tegelijkertijd nieuwe operator. Hoewel geen eenvoudig proces, is er belangstelling vanuit het buitenland. Daarvoor is wel de medewerking nodig van alle betrokkenen, waaronder de financiers.
Kurá Hulanda was het initiatief van Jacob Gelt Dekker, nu al enige tijd uit beeld. In Otrobanda kocht en huurde hij historische panden van onder meer Monumentenzorg en Stadsherstel en zette er het unieke stadshotelcomplex op. Op Westpunt werd het voormalige Kadushi Cliffs omgezet in de Lodge en uitgebreid met nieuwe bungalows.
Drie jaar geleden kwamen de hotels echter in de problemen. De exploitatiemaatschappijen van beide resorts gingen onder directie van Sandton Hotelmanagement International (Nederland) in oktober 2013, na een korte periode van surseance van betaling, failliet. De Lodge werd al snel heropend onder nieuwe vlag en management en het hotel in Otrobanda ging vlak daarna weer open; allebei onder directie van GHL Hoteles (Colombia) dat de resorts runt onder de ketennaam Sonesta.
De overname die nu op stapel staat, gaat uit van volledige verkoop van roerende en onroerende zaken, waarna de nieuwe eigenaar met een fors verminderde schuldenlast de hotels - beide bijzonder en uniek in hun soort - nieuw leven inblaast. Stakeholders, die liever niet met hun naam in de krant komen, spreken van ‘volledige en positieve medewerking’ van de zijde van onder andere de ministeries van Financiën, Economische Ontwikkeling, de commerciële banken, ontwikkelingsbank Korpodeko en Stichting Economische Ontwikkeling (SEO).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).