Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De komende vier jaar gaat het minimumloon steeds met minimaal 80 cent omhoog. Dat heeft minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gisteren bekendgemaakt.

minloon

Zij heeft het voornemen om zo iedere werknemer te verzekeren van het bestaansminimum.
Het uurloon gaat vanaf 1 januari 2017 omhoog van 8,20 gulden naar 9 gulden. Dat gebeurt drie jaar achter elkaar. De laatste stap is in 2020 een verhoging met 81 cent, waarmee het minimum uurloon uitkomt op 11,41 gulden. In totaal komt de verhoging dan uit op 39,1 procent. Per maand gaat een minimumloner dan 1.976 gulden verdienen, wat overeenkomt met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende bestaansminimum voor een gezin van een volwassene met twee kinderen.
Larmonie-Cecilia wil met het besluit niet wachten op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER), omdat dit ondanks dat het ‘geruime tijd geleden’ is gevraagd nog steeds niet is ontvangen. Wel heeft zij gekeken naar een eerdere SER-adviezen, onder andere uit 2007. Op basis daarvan heeft de PS-minister besloten tot een geleidelijke verhoging in plaats van in een klap de lonen met 39,1 procent te verhogen. Dat zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de economie, namelijk een krimp van 4 procent.
Volgens een SER-advies uit 2007 zijn die gevolgen bij een gefaseerde invoering, met een jaarlijkse stijging van minder dan 10 procent, te verwaarlozen. De prijzen stijgen dan bijvoorbeeld geen 2,9 procent (bij een verhoging ineens), maar hooguit 0,75 procent. Dat heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling berekend. Larmonie-Cecilia verwacht bovendien dat een hoger minimumloon meer mensen zal bewegen om werk te zoeken.
Om de negatieve effecten van de stijging van de lonen tegen te gaan neemt de minister ook ‘flankerende maatregelen’. Zij wil de instroom van jongeren en lageropgeleiden op de arbeidsmarkt bevorderen door financiële incentives aan werkgevers.
Overigens spreekt het ministeriële besluit over een ‘tijdelijke verhoging’ van het minimumloon, omdat die op betrekkelijk korte termijn wordt ingevoerd. Dat is nog niet eerder gebeurd, maar is volgens artikel 9 van de Landsverordening minimumlonen mogelijk. Maar de regeling zal op korte termijn een definitief karakter krijgen. Om dezelfde reden is wachten op het SER-advies niet mogelijk, aldus de bewindsvrouw, want werkgevers moeten de tijd krijgen om hun administratie voor te bereiden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).