Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Zowel Curaçao als Sint Maarten hebben in 2015 een economische expansie geregistreerd. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het gisteren gepubliceerde jaarverslag.
,,Na drie opeenvolgende jaren van negatieve groeicijfers, is de economie van Curaçao in 2015 weer gegroeid, zij het marginaal met 0,3 procent. Met een groei van 0,4 procent vertraagde daarentegen in 2015 het reële bruto binnenlands product (bbp) van Sint Maarten, vergeleken met de groei van 1,7 procent in 2014”, aldus president Emsley Tromp in het jaarverslag 2015 van de Centrale Bank.
Hij voegt eraan toe dat de forse daling in internationale olieprijzen voor Curaçao leidde tot een deflatie - een negatieve inflatie dus - van 0,5 procent; een omslag vergeleken met de inflatie van 1,5 procent in 2014. Op Sint Maarten nam de inflatie af van 1,9 procent in 2014 tot 0,3 procent in 2015.
Het is de eerste keer sinds vele jaren dat Tromp niet zelf het jaarverslag toelicht tijdens een persconferentie. Gisteren werd het verslag gepubliceerd via de website van de CBCS. De president zelf zit nog in de Verenigde Staten, waar hij vorige week Washington bezocht in verband met de inspanningen - samen met de regeringen in Willemstad en Philipsburg - om het behoud van de belangrijke correspondentbankrelatie met Amerikaanse commerciële banken veilig te stellen. Tegelijk vond huiszoeking plaats op zijn woonadres op Curaçao in verband met verdenkingen van belastingfraude en witwassen. Zelf ontkent Tromp ten stelligste en meent hij dat er sprake is van een misverstand; het Openbaar Ministerie (OM) heeft hierover sindsdien geen mededelingen gedaan.
Tromp legt in zijn ‘Report of the president’ uit dat de bescheiden economische groei van Curaçao in 2015 vooral was toe te schrijven aan de sectoren financiële dienstverlening, restaurants & hotels en bouw. ,,Het positieve resultaat van de sector financiële dienstverlening kwam vooral voort uit een toename van de toegevoegde waarde in de lokale financiële dienstverlening, die gematigd werd door een afname in de internationale financiële dienstverlening”, stelt hij.
De president voegt voorts toe dat de groei in de sector restaurants & hotels komt door de stijging in het aantal verblijfstoeristen, in het bijzonder uit Noord-Amerika, Europa en het Caribisch gebied. ,,Het cruisetoerisme registreerde echter een teleurstellend resultaat, aangezien zowel het aantal cruisetoeristen als het aantal cruiseschepen afnam”, zo wordt opgemerkt.
De toename in de activiteiten in de Curaçaose bouwsector is te danken aan meer particuliere- en overheidsinvesteringen. Ook de sector transport, opslag & communicatie registreerde in 2015 een groei, alhoewel minder sterk dan in 2014, als gevolg van meer activiteiten in zowel de luchtvaart als de zeevaart. De activiteiten gerelateerd aan de luchthaven namen wel toe, meldt Tromp, terwijl het aantal bezoekende schepen - met name vrachtschepen - in de haven steeg, en de olie-opslagactiviteiten groeiden.
,,De reële productie in de sector industrie nam daarentegen af als gevolg van een daling in de raffinageactiviteiten van de Isla-raffinaderij, welke afname enigszins werd gecompenseerd door een groei in de scheepsreparatieactiviteiten”, legt hij verder uit. ,,De sector groot- en kleinhandel droeg eveneens negatief bij aan de bbp-groei door de daling in de binnenlandse vraag en een afname in de ‘herexporten’ door de bedrijven in de vrije zone. Laatstgenoemde afname werd voornamelijk veroorzaakt door de daling van de vraag vanuit Venezuela, samenhangende met de instabiele situatie en de deviezenrestricties in dat land, welke de belangrijkste afzetmarkt vormt van de vrije zone. Bovendien nam de productie van de sector utiliteiten af, zoals blijkt uit een daling in de productie van zowel water als elektriciteit”, aldus de CBCS met betrekking tot de ontwikkelingen in Curaçao.
De integrale tekst van het verslag van de president en het jaarverslag 2015 van de CBCS zijn beschikbaar op de website onder de rubriek ‘Publications & Research’.

www.centralbank.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).