Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De landbouw- en veeteeltsector wordt systematisch geëlimineerd op het eiland door het onterecht veranderen van bestemmingen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) van groen naar woongebieden, waarna inwoners van de nieuwe wijken gaan klagen over overlast van de veeteelt en landbouw.

eierfarm

Aan het woord is Rigoberto Galan Melendrez naar aanleiding van het afvoeren van de kippenmest van de eierproducent op Rancho naar Malpais. Bewoners ten westen van de kippenfarm klagen al geruime tijd over vliegen- en stankoverlast. Op last van de Milieudienst werd de kippenmest, die anders volgens Melendrez wordt aangewend voor bemesting van landbouwgronden op het eiland, afgevoerd naar de vuilstortplaats. ,,Op Curaçao wordt de landbouw en veeteelt op allerlei manieren kapotgemaakt. Door gebrek aan incentives en bescherming van de overheid zijn er praktisch geen geiten- of varkensboeren meer en zijn er van de 50 eierproducenten nog maar 2 grote en 2 kleine over. Als groen bestempelde terreinen worden gebruikt voor het bouwen van huizen waarna de veetelers worden gedwongen om te sluiten. Rancho produceert meer dan 60 procent van de eieren die Curaçao eet”, aldus Melendrez.
Volgens hem is het aan deze industrie te danken dat het eiland vrij is gebleven van allerlei ziekten die te maken hebben met pluimveeteelt elders in de wereld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).