Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oud-rector magnificus Miguel Goede is ook in hoger beroep in het gelijk gesteld in de rechtszaak over zijn ontslag bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). goede2De universiteit, nu University of Curaçao (UoC), moet een ontslagvergoeding betalen van bijna 400.000 gulden wegens onrechtmatig handelen. Dat heeft het Hof gisteren beslist.
Voor Goede komt hiermee een einde aan een jarenlange juridische strijd. Via zijn advocaat Annemarijke Bach Kolling laat hij weten ‘enorm opgelucht’ te zijn. Goede won een jaar geleden al in eerste aanleg de zaak over zijn ontslag in 2011. De rechtszaak was aangespannen door UoC om de schadevergoeding van Goede terug te vorderen. Destijds was hem 119.832 gulden toegekend in afwachting van een bodemprocedure. De universiteit is nu dus veel meer kwijt, namelijk 390.932 gulden aan schadevergoeding, vermeerderd met rente vanaf 3 november 2014 plus de proceskosten van 33.822,26 gulden.
Goede werd in 2011 ontslagen na beschuldigingen van fraude, leugens en samenspanning. Onterecht, zo werd later door de rechter geoordeeld. Vastgesteld werd dat de Raad van Toezicht (RvT) van hem af wilde. De beschuldigingen waren gebaseerd op een rapport van accountant Hernandez & Associates. De Accountantskamer in Zwolle heeft het kantoor daarvoor berispt, omdat dit rapport ongeschikt was als onderbouwing van het ontslag.
Tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen de ontslagvergoeding werden op 17 mei de feiten niet bestreden. Naast onrechtmatig handelen wordt het UoC ook kwalijk genomen dat alles in het werk is gesteld om de rector de toegang tot de rechter te onthouden. Het is de universiteit onwaardig hoe ze is omgegaan met Goede, stelt het Hof. Het UoC is ernstig tekortgeschoten in haar verplichtingen als goed werkgever.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).