Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bewoners en ondernemers van Pietermaai hebben een ‘positieve, open en eerlijke ontmoeting’ met minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gehad om met de bewindsvrouw te praten over de negatieve berichten over de illegale bouw en het afsluiten van steegjes die de vrije toegang naar het strand belemmeren.

pietermaaikust

Dat hebben de bewoners en ondernemers van het Pietermaai District laten weten. Volgens de verklaring van de organisatie was de bewindsvrouw duidelijk over het beleid van haar ministerie. Het eiland moet voor de bewoners en de bezoekers verfraaid worden. Als de bewoners prettig wonen komen de bezoekers daar ook graag, aldus de bewindsvrouw.
De bewoners hebben in de bijeenkomst hun bezwaar geuit tegen het openen van de steegjes. Zo bracht een bewoner naar voren dat de steeg onveilig is doordat chollers bij het elektriciteitshuisje slapen. Volgens de bewindsvrouw moeten alle stegen open. Op dit moment worden de stegen in kaart gebracht. Er zijn 10 stegen die ten onrechte zijn afgesloten. De minister zegde toe dat de stegen na het lopend onderzoek worden geopend als de situatie dat toelaat.
Bij de bijeenkomst is er ook gesproken over de boulevard die als kustversterking moet dienen. De aanwezigen vroegen zich af hoe de boulevard eruit komt te zien en wat de gevolgen zijn voor hun privacy. Camelia-Römer legde uit dat de kust door het veranderende klimaat versterkt moet worden. Zij verwees naar de klimaattop die zij heeft bezocht en onderzoek dat verricht is. De boulevard zal uit rotsen, hout en mangrove bestaan.
Met het oog op de negatieve publiciteit die de wijk krijgt, adviseerde de minister de bewoners om over de positieve ontwikkelingen in de wijk te communiceren. Ook raadde zij de ondernemers en bewoners aan om meer met elkaar samen te werken.
Het onderzoek naar de illegale bouwactiviteiten is nog gaande. Aan de ene kant zegde de bewindsvrouw toe niet zomaar met een bulldozer over terreinen te gaan of een terras te verwijderen. Aan de andere wees de minister erop dat er regels zijn, Uiteindelijk moet er een oplossing komen omdat stoelen en tafels niet zomaar op straat geplaatst kunnen worden. Na afloop van de bijeenkomst hebben de minister en de aanwezigen afgesproken regelmatig met elkaar te overleggen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).