Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Docomomo vindt dat het hoofgebouw en de twee villa’s op het terrein van Aqualectra te Mundo Nobo moeten worden aangewezen als beschermd monument. De gebouwen vormen een belangrijk deel van de architectuurgeschiedenis van Curaçao, aldus de stichting.

aqualectra1

Docomomo heeft begin mei een aanvraag voor de aanwijzing tot monument ingediend bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). In een brief aan VVRP-minister Suzy Camelia-Römer schrijft voorzitter en architect Ronny Lobo dat de gebouwen wat de stichting betreft ‘beschouwd kunnen worden als industriële monumenten’. ,,De toegepaste bouwstijl van met name het fabrieksgebouw is duidelijk te herleiden tot de Miami Art Deco-stijl. Het behoud van deze gebouwen is voor zowel de geschiedenis van de Curaçaose watervoorziening als voor de architectuurhistorische geschiedenis van ons eiland van groot belang.”
Een kopie van de brief aan VVRP gaat naar de Raad van Commissarissen van Aqualectra. Docomomo legt uit ‘het van uitermate groot belang te vinden’ dat de aanwijzing op korte termijn gebeurt en daarom de aanvraag rechtstreeks te hebben ingediend bij VVRP. Als beschermde monumenten kunnen de gebouwen ‘in de toekomst worden geïncorporeerd in de herontwikkeling van het fabrieksterrein’.
De installaties van Aqualectra te Mundo Nobo worden gesloopt. In april dit jaar had directeur Darick Jonis het al over ‘de toekomstige economische en toeristische ontwikkeling van het gebied’ naar aanleiding van de nieuwe osmose-installatie die daar komt met een ‘passende en mooie behuizing’. Voor de ontmanteling van de installaties, waarmee in augustus 2015 werd begonnen, en het schoonmaken van het terrein is twee jaar uitgetrokken.
De Curaçaose tak maakt deel uit van de internationale organisatie Docomomo (Documentation and Conservation of the Modern Movement) die zich wereldwijd inzet voor het behoud van de moderne architectuur. Het gaat om ontwerpen van architecten in de periode van 1920 tot 1960 van staal en beton die vaak een specifieke bestemming hadden. Op Curaçao zijn de woonwijken Emmastad en Juliandorp en de oude bibliotheek op het Johan van Walbeeckplein typische voorbeelden van ‘Het Nieuwe Bouwen’ en bioscoop Cinelandia van de Miami Art Deco-stijl. Anders dan andere organisaties maakt Docomomo zich sterk voor het behoud van moderne gebouwen. ,,In het algemeen denken mensen bij een monument aan een gebouw uit de achttiende of negentiende eeuw”, zegt Lobo. ,,Daarop richt een organisatie als ProMo zich. Wij springen in de bres als het gaat om architectuur van de moderne beweging. Een gebouw van 50 jaar of ouder kan als monument worden aangemerkt. De gebouwen waar wij ons voor inzetten zijn zo oud.”
Docomomo Curaçao documenteert en registreert elk jaar tien moderne gebouwen op het eiland. Op dit moment zijn volgens de website van de stichting drie gebouwen bij wet beschermd tegen sloop: de oude bibliotheek, bioscoop Cinelandia en het door de bekende Nederlandse architect Rietveld ontworpen Verriet Instituut.
www.docomomocuracao.org


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).