* Geld uit faillissementsrekening weggesluisd
* Faillissementszaak dateert van 1994
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De zaak tegen oud-Girobankdirecteur Eric Garcia waarbij hij ruim 10 miljoen dollar zou hebben verduisterd, is gebaseerd op het faillissement van Banco Maracaibo in 1994; meer dan twintig jaar geleden. Dat heeft de woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Norman Serphos, tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigd.

 

Banco Maracaibo nv - toentertijd gelegen in het WTC te Piscadera - werd in 1994 door het Gerecht in Eerste Aanleg in staat van faillissement verklaard. Garcia werd in deze zaak als curator benoemd en twee maanden later volgde Rob Blaauw. Bij dit faillissement zou Garcia geld - ruim tien miljoen dollar - van de faillissementsrekening naar een andere rekening hebben weggesluisd en zou hij deze verduistering vervolgens door vervalste documenten hebben getracht te verbergen.
Advocate Valerie Maria - die bij beschikking van de rechter-commissaris van 11 juli 2016 eveneens als curator in het faillissement van Banco Maracaibo werd benoemd - laat in een officiële verklaring weten dat Garcia op 12 april 2016 per e-mail aan de rechter-commissaris een rekeningafschrift van de Maduro & Curiel’s Bank (MCB) heeft gestuurd waaruit moest blijken dat het gehele boedeltegoed van ruim 11 miljoen dollar op de faillissementsrekening bij die bank stond. Inmiddels was Blaauw op eigen verzoek als curator in deze zaak ontslagen. Maria heeft na navraag bij MCB echter geconstateerd dat het vermelde bedrag op de door Garcia geleverde rekeningafschrift niet bekend was bij MCB en dat er in werkelijkheid slechts enkele duizenden dollars op de faillissementsrekening staan. ,,Nader onderzoek leidde tot het sterke vermoeden dat het door de heer Garcia aan de rechter-commissaris verzonden rekeningafschrift een vervalsing betrof”, zo staat in de verklaring.
Maria heeft daarom op 18 juli in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van Banco Maracaibo strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Garcia wegens verdenking van verduistering en valsheid in geschrifte. Maria baseert haar aangifte mede op het vermoedelijk vervalste bankstuk dat Garcia in april 2016 aan de rechter-commissaris heeft toegezonden en op het openbaar faillissementsverslag van 1 oktober 2015. In dat verslag, dat in handen is van deze krant, staat dat de tot de boedel behorende gelden - beschikbaar voor uitdeling aan de schuldeisers van Banco Maracaibo - onder meer bestaan uit een termijndeposito bij MCB van 11.026.930,89 dollar. Bij navraag door Maria bij de MCB bleek er van dit bedrag op de rekening geen sprake.
Woensdagmiddag werd Garcia bij aankomst op Hato in de boeien geslagen. Het OM liet toen weten dat de oud-Girobankdirecteur ervan wordt verdacht meer dan tien miljoen Amerikaanse dollar te hebben verduisterd bij de afwikkeling van een faillissement waarbij hij als een van de curatoren betrokken was. ,,Vermoedelijk heeft G. hierbij gebruikgemaakt van vervalste documenten”, zo stelde het OM. Na de aanhouding zijn huiszoekingen verricht in zowel de woning van Garcia als zijn kantoor in Groot Davelaar. Hierbij zijn onder andere documenten die van belang zijn voor het onderzoek in beslag genomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).