Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) niet gelukt alle openstaande vacatures voor komend schooljaar op te vullen. vsbo Dus zal, net zoals andere jaren, een beroep worden gedaan op gepensioneerde leerkrachten.
Enkele weken voordat het nieuwe schooljaar begint, zoekt het RKCS nog leerkrachten voor negen vacatures in het funderend onderwijs en voor drie bij zowel de scholen voor havo/vwo, als het speciaal onderwijs. Bij de ago-scholen, scholen voor secundair beroepsonderwijs (sbo) en het vsbo ligt het wat ingewikkelder. Het gaat daar om het invullen van versnipperde uren voor verschillende vakken. Bij het ago zoekt het schoolbestuur nog docenten voor de lessen Nederlands, algemene verzorging, ecotechniek, brood en banket, Engels, godsdienst en haarverzorging. Bij het sbo en vsbo staan nog uren open voor de vakken Engels, werktuigbouwkunde, drama, Nederlands, elektrotechniek, natuurkunde, koken, maatschappelijke culturele kwalificatie, muziek en kapper. Financieel directeur van het RKCS Karina Lombardi: ,,Om een idee te geven: als je al die uren bij elkaar optelt, gaat het om drie vacatures bij het ago, twaalf bij het sbo en 14,5 bij het vsbo.”
Het RKCS heeft volgens Lombardi met de meeste gepensioneerde leerkrachten een oproepovereenkomst afgesloten. Uit die poule van oproepkrachten kan het schoolbestuur elk jaar weer putten. Maar dan nog kan niet voor alle vakken een docent gevonden worden. Lombardi: ,,Voor de lessen ecotechniek bijvoorbeeld die aan het arbeidsgericht onderwijs (ago) worden gegeven, is moeilijk iemand te vinden. Dan zoeken we een andere oplossing die past binnen de voorwaarden die de inspectie stelt. We kiezen dan bijvoorbeeld voor workshops of lezingen om de stof aan te bieden.”
In mei dit jaar gaven de directeuren van zowel het RKCS als de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) al aan dat de tientallen vacatures voor komend schooljaar moeilijk in te vullen zouden zijn met lokale leerkrachten, maar dat ook de spoeling uit Nederland dun was. Het aantal lokale studenten dat afstudeert aan de lerarenopleiding van de University of Curaçao (UoC) is beperkt en ook in Nederland is de vraag naar docenten groot.
Volgens de website van het RKCS zijn ruim 1.300 medewerkers werkzaam bij de 54 scholen die onder het schoolbestuur vallen en onderwijs bieden aan 18.000 leerlingen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).