Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het rapport van oud-rechter Huub Willems over de gang van zaken in de energieketen is wat betreft Curoil bijzonder mild. CuroilIn de opdracht wordt over de onderzoeksperiode van oktober 2010 tot eind 2012 een aantal vermoedelijke onregelmatigheden genoemd. Curoil liet de schulden hoog oplopen en moest boeterente betalen aan PdVSA. Willems komt tot de conclusie dat de directie en Raad van Commissarissen (RvC) hierin nauwelijks iets te verwijten valt.
Een kritisch punt is wel te maken over het naleven van de regels voor corporate governance bij Curoil. Van 13 april 2011 tot 4 juni 2012 was het bestuur in handen van twee commissarissen. Willems: ,,Er kan nauwelijks discussie worden gevoerd over de vraag of uit het oogpunt van goede corporate governance sprake is geweest van een aanvaardbare situatie. Die vraag kan immers slechts ontkennend worden beantwoord. Wat zich heeft voorgedaan heeft er in feite toe geleid dat er geen evenwichtig systeem was van ‘checks’ en ‘balances’ tussen het besturen van Curoil en het daarop statutair voorgeschreven te houden toezicht. De onderzoeker heeft overigens niet kunnen vaststellen dat deze op zichzelf onaanvaardbare situatie feitelijk tot nadelige gevolgen voor Curoil heeft geleid.”
In tegenstelling tot Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK), waar tijdens de regering Schotte diep werd ingegrepen onder het voorwendsel dat het algemeen belang op het spel stond, was dat bij Curoil niet zo gemakkelijk te rechtvaardigen, stelt Willems. De oud-rechter heeft vijf mogelijke verwijten onderzocht: het niet ter inzage leggen van de jaarverslagen over 2010 en 2011; dat Curoil zich niet heeft verzet tegen de enorme verliezen als gevolg van het bevriezen van de prijzen; het nalaten van incassomaatregelen voor een vordering van 96 miljoen gulden op Aqualectra; het laten oplopen van de schuld aan PdVSA waardoor boeterente in rekening werd gebracht en het doen van een investering tegen adviezen van Ernst & Young in van 20 miljoen gulden in nieuwe tanks bij Motet.
Punt voor punt worden de verwijten in het eindrapport weerlegd door Curoil. Financieel bleef het bedrijf redelijk overeind, maar er waren wel problemen. Aqualectra had door liquiditeitsproblemen een schuld aan Curoil die opliep tot boven 100 miljoen gulden. ,,Dat had tot gevolg dat de schuld van Curoil aan PdVSA/Isla is opgelopen tot ten minste datzelfde bedrag hetgeen de levering van brandstof door PdVSA/Isla aan Curoil in gevaar heeft gebracht.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).