Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Fundashon Prevenshon heeft nog steeds niets ontvangen van het ministerie van Financiën of het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). fundashon Beide ministeries moeten volgens een op 31 mei 2016 ondertekende beschikking subsidie verlenen aan de stichting voor kankerpreventie (met name borstkanker). GMN zou voor 2016 1,3 miljoen subsidie verlenen, Financiën 600.000 gulden.
Oncoloog Bob Pinedo bevestigt dat er nog geen geld binnen is. Als deze krant vraagt of de situatie penibel begint te worden, antwoordt Pinedo: ,,Als je geen geld hebt, kan je niet betalen.” Verder wil Pinedo niet op de situatie ingaan, aangezien in de laatste bestuursvergadering van het bestuur van Fundashon Prevenshon is besloten om tot eind volgende week geen informatie over de situatie naar buiten te brengen. ,,We willen geen onrust creëren met verhalen in de media”, aldus Pinedo. ,,Volgende week weten we meer en kijken we verder.”
Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stuurde begin juli een brief aan minister Siegfried Victorina van GMN met devraag waarom de betaling nog niet is gedaan. ,,Ik heb geen antwoord gekregen”, verklaart Leeflang desgevraagd. ,,Wel een stempel op de brief, dus die is ontvangen. De strijd voor subsidie is gestreden; er is een beschikking en de begrotingsnummers en de posten zijn bekend. Procedureel is er niets dat betaling in de weg staat. Inmiddels zijn we zeven weken verder en komt de stichting operationeel in gevaar.” Leeflang bewandelt de formele route in dit soort zaken. ,,Ik heb de zaak in mijn brief aangekaart en die brief is ontvangen. Ik heb minister Victorina verder niet benaderd. Ik doe geen onderonsjes, daar kun je je toch niet op beroepen. Als plan B kan Fundashon Prevenshon een kort geding aanspannen om de betaling af te dwingen, het is immers een kwestie van spoedeisend belang. De stichting moet het personeel kunnen betalen en ook voor verschillende testen moet worden betaald. De SVB vergoedt wel de paptesten, daarmee komt een beetje geld binnen, maar verder is men toch echt afhankelijk van de beloofde subsidie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).