Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het referendum van 2009 over de staatkundige structuur van Curaçao moet opnieuw worden gehouden omdat het illegaal en gekleurd was, de ruim 8 miljoen gulden die de toenmalige regering via de Centrale Bank in het JA-kamp investeerde, moet terug naar het volk.

referendum

Dat stellen de advocaten Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van de pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) in een persverklaring. In de verklaring schrijven de advocaten dat in het onderzoek ‘National Integrity System Assessment Curaçao’ van Transparency International bevestigd wordt dat ‘het kabinet dat in 2009 het referendum organiseerde geld van het volk heeft gestolen om alleen de campagne voor de JA-optie te financieren die de regering van de PAR en Nashonal in het referendum propageerden (met Nashonal wordt de PNP bedoeld, red.) . Dit betekent dat zij staatsgelden die niet van hen zijn, tegen alle wettelijke regels en ethiek in hebben gestolen en gebruikt voor hun eigen belang en partijpolitieke doelen”, aldus de verklaring.
De advocaten schrijven dat het onderzoek ook bevestigt dat de mensen aan de macht die het geld hebben gestolen, een klein groepje betaalden zodat dit groepje bewust het eigen volk verkeerd kon informeren en onterecht politiek voordeel op de optie NEE kon behalen. Zij schrijven ook dat Transparency International bevestigde dat de mensen die uit de staatskas hebben gestolen, geen objectieve en betrouwbare informatie hebben gegeven in de informatiecampagne over het referendum. Het oneigenlijk gebruik van de staatsgelden wordt ook door de Algemene Rekenkamer Curaçao bevestigd, zo schrijven de advocaten.
,,Hiermee hebben de dieven een gevaarlijke grens overschreden die de deur heeft geopend, om in de toekomst politieke campagnes met publieke fondsen te financieren om het volk te beïnvloeden met gestolen gelden. Dezelfde groep boeven heeft hetzelfde gedaan in de campagne voor de verkiezingen van 2007”, aldus KFO.
In de verklaring wordt ook letterlijk geciteerd uit het rapport van Transparency International. ,,Soms kunnen staatsgelden door de regerende partijen worden gebruikt voor politieke doeleinden, op die manier worden zij die al aan de macht zijn op oneerlijke wijze bevoordeeld. Dit kan heel erg delicaat zijn wanneer het om heel fundamentele processen gaat zoals bijvoorbeeld constitutionele wijzigingen”, aldus het rapport.
De raadsmannen concluderen dat het referendum van 2009 illegaal en gekleurd was. ,,Wanneer wordt er van de boeven geëist dat zij het geld dat niet van hen was in de volkskas terugstorten? Openbaar Ministerie ben je nog steeds in een lethargische selectieve slaap verzonken?”
Peterson en Sulvaran schrijven ervan overtuigd te zijn dat het OM deze boeven nooit zal vervolgen om de simpele reden dat het OM en deze dieven tot hetzelfde politieke kamp horen. Dat kamp is voorstander van meer Nederlandse overheersing op Curaçao. De selectiviteit van het OM wordt door de advocaten in de verklaring geïllustreerd. ,,Nu de verkiezingen voor de deur staan is het OM maar al te bereid om achter mensen aan te gaan die veel minder ernstige zaken hebben gepleegd, deze mensen zijn tegen deze (Nederlandse, red.) overheersing.”
De advocaten verwijzen in hun verklaring naar de persconferentie die directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten op 13 juni heeft gegeven. Tromp verklaarde dat hij van de toenmalige regering de opdracht had gekregen om geld uit de staatskas te halen.
,,Wij eisen hoe dan ook nu een nieuw referendum, maar dit keer moet het spel wel eerlijk zijn. Dit is opdat wij weer het recht krijgen om over onze zelfbeschikking te beslissen. De autonomie is met leugens die met gestolen geld is gefinancierd van ons afgepakt.” De bevolking moet volgens de advocaten weer de kans krijgen om haar mening te geven over de structuur die het land sinds 10-10-‘10 heeft. Die structuur heeft er volgens KFO voor gezorgd dat de verschillen tussen rijk en arm groter dan ooit zijn en dat burgers elkaars vijanden zijn geworden.
De bevolking wordt opgeroepen om op 17 augustus, de dag van de lokale helden Tula en zijn strijders, aan een protestmars tegen onderdrukking mee te doen.
Aan het eind van de verklaring verschijnt de tekst: ,,Een nieuw en eerlijk referendum nu. Het is erop of eronder. Leve Tula en zijn strijders.”
Op pagina 7
‘Geen geld CBCS in ‘si’-campagne’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).