Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Huidige directeur Darick Jonis van Aqualectra heeft op een bepaald moment ten tijde van kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) in een brief van juli 2012 laten weten dat het voor hem ‘tot hier en niet verder’ was. aqualectra
Dit staat in het eindverslag van onderzoeker Huub Willems in verband met de civiele enquête in opdracht van het Hof van Justitie. Jonis was toen sinds oktober 2010 ‘acting ceo’, omdat de directieleden Anthon Casperson, Dieudonné van der Veen en Billy Pand in oktober 2011 al waren geschorst, later gevolgd door ontslag van Casperson en Van der Veen. Jonis kreeg in april 2011 een aanstelling als coo.
In het rapport van professor en oud-rechter Willems, schrijft hij het beeld dat Casperson heeft geschetst over de situatie bij Aqualectra van 2010 tot 2012, de rol van de politiek (lees: MFK-premier Gerrit Schotte, red.) de Raad van Commissarissen (RvC) met president-commissaris Oswald ‘Ossie’ van der Dijs en de wijze waarop de directie buiten spel werd gezet, ook met Jonis te hebben besproken.
Jonis, als enig overgebleven directeur, ‘onderschrijft dat beeld’. Onderzoeker Willems heeft Jonis voorgehouden dat in de media werd gesuggereerd dat achter het optreden van de RvC en aandeelhouder (de regering) jegens Aqualectra een masterplan zat, zoals dat zou blijken uit allerlei feiten en omstandigheden. Jonis kan zich voorstellen dat iemand tot die conclusie komt, maar kan zelf niet vaststellen of daarvan - van een complottheorie dus - sprake was. Wel was het voor hem in juli 2012 ‘basta’.
De brief waarin Jonis dit kenbaar maakt, is beschikbaar. In de enquêteprocedure is dat alles echter tot nu toe niet naar voren gebracht, omdat dat dan tevens ‘op straat’ zou komen en dit werd niet gewenst. Aldus het eindverslag van het onderzoek bij drie overheids-nv’s.
De opstelling van Jonis heeft bij de aandeelhouder (kabinet-Schotte en de toenmalig premier zelf) ergernis gewekt. De acting ceo van Aqualectra kreeg de informatie dat hem een andere baan zou worden aangeboden.
Op 20 juli 2012 werd de verhouding tussen de directie aan de ene kant en de RvC (met Van der Dijs en Werner Wiels) en de aandeelhouder (Schotte) aan de andere kant ‘op de spits gedreven’. Directe aanleiding was het bekend worden van de opvatting van het kabinet over de toekomstige productiemix.
Het hele eiland dreigde door stakingen plat te gaan. De vakbonden hebben op maandag 23 juli 2012 een ‘luisteroffensief’ ingezet. In een publieke bijeenkomst in het World Trade Center (WTC) werden RvC, directie en aandeelhouder van Aqualectra ter verantwoording geroepen over wat er bij Aqualectra speelde. Ook de premier als vertegenwoordiger van de aandeelhouder was bij die gelegenheid aanwezig.
,,Jonis was enigszins verlaat”, schrijft onderzoeker Willems. ,,Toen hij de volle zaal binnenkwam, kreeg hij een staande ovatie. De gevolmachtigde van de aandeelhouder en de RvC realiseerden zich toen dat als zij Jonis op straat zouden zetten, dat niet goed zou aflopen. Niettemin kreeg hij korte tijd nadien de opdracht om te inventariseren welke activiteiten hij had verricht, om zo gronden te vinden voor zijn ontslag.”
Er werd dus voortdurend ook aan de poten van Jonis’ stoel gezaagd, ‘maar blijkbaar heeft men niet durven doorzetten’. De verhouding van Jonis met de Van der Dijs-RvC was voortdurend slecht. ,,Vrijwel iedere dag werd er wel een ‘gevecht’ gevoerd. De bemoeienis van de RvC met Aqualectra was zeer intensief. De RvC was iedere dag aanwezig en bemoeide zich bijvoorbeeld ook met individuele klanten die zich ook tot de RvC wendden.”
Willems merkt op dat de verhouding met de huidige gemachtigde van de aandeelhouder (de zittende minister van Financiën José Jardim) volgens Jonis ‘aanzienlijk is verbeterd’: ,,De directiepositie wordt meer gerespecteerd en de aandeelhouder blijft iets meer op afstand”.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).