Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De meeste organisaties binnen de justitiële sector zijn niet betrokken bij het signaleren van de jongeren die in aanraking komen met jeugdcriminaliteit.

risicojongeren

Die conclusie trekt de Raad voor de Rechtshandhaving (RvdR) in een vertrouwelijk rapport dat in oktober 2015 is opgesteld, maar pas afgelopen week aan de Staten is aangeboden.
De RvdR heeft onderzoek verricht naar de preventie van jeugdcriminaliteit op Curaçao. Op 4 mei van dit jaar is het concept-inspectierapport aan minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie aangeboden. Tijdens het onderzoek is door RvdR vastgesteld dat de preventie van jeugdcriminaliteit niet uitsluitend de taak is van instanties en organisaties binnen de sector van justitie. ,,In de praktijk blijkt dat er een breed scala aan instanties en organisaties verdeeld over de zorg, hulp- en onderwijssector betrokken zijn bij de preventie van jeugdcriminaliteit”, aldus de Raad in het rapport. Het betreft onder andere de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, het Openbaar Ministerie, de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao, het Korps Politie Curaçao, Bureau Jeugd- en Zedenzaken en het ministerie van Onderwijs.
De jongeren die in aanraking komen met jeugdcriminaliteit worden echter niet door deze instanties gesignaleerd, zo stelt de RvdR. In haar rapport stelt de Raad dat risicojongeren in de meeste gevallen bij de nodige instanties worden aangemeld, nadat zij door scholen, het Korps Politie Curaçao en door de ouders of familieleden zijn gesignaleerd. De reden hiervoor: de meeste organisaties hebben geen systematiek om risicojongeren te signaleren omdat de meeste gevallen bij de instanties worden aangemeld.
De RvdR is van mening dat regelmatig schoolverzuim een (eerste) indicatie is dat er sprake is van potentiële risicojongeren. De scholen bieden als eerste schakel in de lijn hulp aan de jongeren. De gevallen die de school zelf niet kan afhandelen, worden aangemeld of doorverwezen naar het Schoolextern Multidisciplinair Team (Smat) of de Unit Leerplicht en Sociale Vormingsplicht. De instanties waar de jongeren naar worden doorverwezen, bieden de jongeren vervolgens onder de noemer van ‘risicojongeren’ de beschikbare hulp en zorg. De enige instantie die een onderscheid maakt tussen de jongeren, is de AJJC. Daar worden de jongeren onderverdeeld in risicojongeren, HALT-jongeren en jongeren van de jeugdreclassering. De aanpak voor iedere groep is verschillend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).