Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Door ‘wanbeleid’ ten tijde van het kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) is er op grote schaal met geld gesmeten bij met name de overheids-nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK). 

dijs

Controle was er niet en werd zelfs onmogelijk gemaakt. Aqualectra stond daardoor nog lange tijd aan de rand van de financiële afgrond. En bij RdK is maar liefst 262 miljoen gulden ‘verdampt’.

Onderzoeker, oud-rechter en professor Huub Willems, spreekt zelf van een ‘somber beeld dat over de onderzochte periode - 10 oktober 2010 tot ultimo 2012 (de regeerperiode van toenmalige premier Gerrit Schotte, red.) - oprijst’ uit het vele dat is te vinden in de grote hoeveelheid documenten en naar voren komt uit de vele gesprekken.

Het onderzoek bij Aqualectra, RdK en ook Curoil werd bij beschikking van 15 juli 2013 bevolen door het Hof van Justitie. Het eindverslag is onlangs uitgebracht. Het Antilliaans Dagblad heeft het uitvoerige rapport van 418 pagina’s. Burgerbeweging FAS (Fundashon Akshon Sivil) heeft, zo stelt ook de onderzoeker, ‘een belangrijker rol gespeeld’ dat het zover is gekomen. Daarbij werd het Openbaar Ministerie (OM) verzocht een civiele enquêteprocedure op te starten.
Willems stelt vast dat er directe schade is toegebracht van vele tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen guldens. ,,Aangezien de uiteindelijke schade altijd wordt gedragen door de laatste schakel in de keten, zal de rekening daarvoor uiteindelijke aan diezelfde bevolking worden gepresenteerd die het genoemde beleid (van de toenmalige regering, red.) pretendeerde te dienen.”
Willems beschrijft de situatie vanaf het moment dat Curaçao autonoom land was geworden en het kabinet gevormd door MFK (Schotte), PS (wijlen Helmin Wiels) en MAN (Charles Cooper; die onlangs de partij verliet en Patriótiko Adelanto Sosial, PAS, oprichtte) van start ging:
,,Na het aantreden van de nieuwe regering op 10 oktober 2010 zijn bij Aqualectra en RdK Raden van Commissarissen (RvC’s) benoemd die onder leiding van de president-commissaris - bij beide vennootschappen overigens dezelfde persoon, hetgeen reeds op zichzelf gezien de over en weer spelende belangen te denken geeft - alle macht en zeggenschap naar zich hebben toegetrokken en de bestuursfuncties aan alle zittende of nieuw aangetreden bestuurders hebben ontnomen.”
Die president-commissaris van zowel Aqualectra als RdK was de door Schotte aangestelde Oswald ‘Ossie’ van der Dijs. Onder andere ook Werner Wiels werd namens Pueblo Soberano RvC-lid van Aqualectra. Laatstgenoemde is nu op voorstel van voormalig PS-premier Ivar Asjes voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) voor de toekomst van de Isla-raffinaderij, wat voor circa vijf miljoen per jaar wordt bekostigd door RdK.
Het verslag meldt dat ten aanzien van ‘de machtsuitoefening door de RvC’s bij Aqualectra en RdK’ moet worden vastgesteld ‘dat op geen enkele manier is gebleken dat zij ook maar een begin van bekwaamheid hebben getoond leiding te kunnen geven aan de ondernemingen van die vennootschappen’. Dat geldt dus voor Van der Dijs en Wiels en anderen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).