Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het luxe resort Baoase heeft een voorstel voor een vrije toegang naar de zee aan omwonenden gedaan. Het voorstel houdt in dat er tussen de gebouwen van Atlantis en de duikschool een toegang naar de zee komt, zo heeft woordvoerder Roy Marquez van Baoase tegenover deze krant verklaard.

baoase

De verantwoordelijke diensten van de overheid moeten het plan nog wel goedkeuren, aldus Marquez.
Het voorstel volgde nadat buurtbewoners in aanwezigheid van de pers protest bij het resort aantekenden tegen een metalen deur die in het weekeinde was geplaatst bij de Drielstraat; daardoor werd de vrije toegang naar de zee geblokkeerd. Buurtbewoner Garrick Marchena attendeerde advocaat Achim Henriquez er in het weekeinde op dat de deur daar was geplaatst. Nadat Henriquez gisterochtend bij het Kadaster vaststelde dat de deur zich op openbaar terrein bevond, verzocht hij het resort namens Marchena om de deur weg te halen. Anders zou dat via de rechter worden afgedwongen, zo verklaarde Henriquez tegenover deze krant. De deur is gistermiddag weggehaald.
Woordvoerder Marquez verklaarde aan deze krant dat Ad van der Valk gistermiddag in een vergadering zijn excuses aan de buurtbewoners heeft aangeboden voor de gang van zaken. ,,In vergadering met de wijkbewoners heeft Van der Valk ook uitgelegd dat hij een nieuw publiek strand laat aanleggen omdat het oude strand veel rotsblokken heeft, er worden daar ook palmen geplant en het strand wordt voor iedereen toegankelijk”, aldus Marquez.
Henriquez verklaarde desgevraagd niet onder de indruk te zijn van het mediaoffensief van Van der Valk. ,,De plannen van Van der Valk doen niets af aan het feit dat er een deur op openbaar terrein is geplaatst. Men is duidelijk gezwicht voor de aandacht die de zaak van de media en het publiek heeft gekregen. Van der Valk doet nu alsof het plan voor een strand van hem afkomstig is, maar dat plan is al eerder door de overheid gelanceerd. Het maakt deel uit van het beleid om de stranden langs de kustlijn toegankelijk te maken en op te knappen”, aldus de advocaat.
De woordvoerder van Baoase verklaarde dat het resort gisteren twee brieven heeft ontvangen van ambtenaren van het ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning. Verantwoordelijk minister Suzy Camelia-Römer (PNP)van VVRP kwam gisteren zelf ook poolshoogte nemen. ,,Ik hoorde in het weekeinde al dat de toegang naar zee was geblokkeerd. Mijn beleid is dat bewoners vrije toegang moeten krijgen tot de zee. Iedereen moet aan zee kunnen ontspannen, wandelen, de zeelucht inademen. Ik heb mijn ambtenaren daarom ook geïnstrueerd om in het geval van de geblokkeerde toegang de gebruikelijke aanzeggingen te versturen. Er zijn plannen vanuit de overheid om de kustlijn te ontwikkelen zodat iedereen ervan gebruik kan maken. Dat is waar ik me als minister voor inzet. Er zijn in het verleden publieke terreinen in erfpacht gegeven, maar daar ben ik geen voorstander van”, aldus de bewindsvrouw.
Marquez bevestigde tegenover deze krant dat het resort door het ministerie is aangeschreven. ,,In de brieven die wij van de ambtenaren hebben gekregen staat vermeld wat er bij het resort weggehaald moest worden. Het gaat om het huisje van de portier, het hekwerk daarbij en een verplaatsbare palapa.” De woordvoerder ontkende dat bij de bouw van het resort illegaal is gedempt, dat er illegaal hekken in zee zijn geplaats en dat de zee illegaal met kettingen is afgesloten. ,,Er zijn een paar grote pijpen in zee geplaatst, dat is voor de aanleg van een pier waar mensen straks met hun boten kunnen aanmeren”, aldus Marquez.
In een brief die Henriquez gisteren naar de Dienst Openbare Werken (DOW) stuurde, verwijst hij naar een gesprek met ambtenaren van de dienst in de buurt van het resort. De advocaat vermeldt in die brief de illegale activiteiten die door Baoase zijn uitgevoerd zoals het illegaal dempen, illegaal plaatsen van hekken in zee en het illegaal afsluiten van de zee met kettingen. Het zijn de activiteiten die Marquez in gesprek met deze krant heeft ontkend. ,,Er is bij het resort een schiereiland aangelegd, dat was er vroeger niet. Ik ga nu onderzoeken hoe dat in zijn werk is gegaan”, zo merkt Henriquez op. De advocaat gaat in nauwe samenwerking met de buurtbewoners nu inventariseren wat er in de loop van de tijd allemaal is gebouwd door het resort. ,,De volgende stap is dan om bij de DOW, de maritieme autoriteit en alle andere betrokken instanties na te gaan of er vergunningen zijn verleend, of dat er vergunningen zijn verleend nadat er al illegaal was gebouwd. Misschien heeft een ambtenaar ingestemd met iets dat niet mocht, dat wordt nu allemaal uitgezocht.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.